Hidravlično lomljenje na petišovskem polju: Pri OECD vložena pritožba

Sedemnajst organizacij je danes vložilo pritožbo pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) zaradi domnevne kršitve odgovornega poslovnega vedenja glede dejavnosti hidravličnega lomljenja (frackinga) podjetja Ascent Resources v Sloveniji.
S pritožbo, ki so jo civilne iniciative vložile na britansko in slovensko nacionalno točko OECD-ja, te družbi očitajo kršitev odgovornega poslovnega vedenja. Pri tem izpostavljajo predvsem negativen vpliv hidravličnega lomljenja na okolje in zdravje ljudi. Opozarjajo, da nadaljevanje s postopki hidravličnega frakturiranja oziroma frackinga nasprotuje predvidnostnemu načelu, ki je del prava EU ter zahteva previdnostne ukrepe v primerih visokega tveganja, ko odsotnost nevarnosti za zdravje in okolje ni primerno podprta z znanstvenimi ugotovitvami.

Vplivi hidravličnega loma se štejejo za tako nevarne okolju in zdravju ljudi, da so nekatere države v celoti prepovedale to dejavnost, npr. Irska, Francija in Bolgarija, medtem ko imajo številne države začasne prepovedi hidravličnega lomljenja ali moratorije, kot npr. Velika Britanija ali Nemčija,” pojasnjuje Barbara Kvac iz Focusa za MMC, RTV Slovenija. Pritožniki v pritožbi med drugim navajajo: “Dejavnosti hidravličnega lomljenja lahko namreč močno negativno vplivajo na lokalno okolje in zdravje ljudi ter prispevajo k podnebnim spremembam. Ascent Resources ni sprejel ustreznih ukrepov za preučitev in reševanje morebitnih vplivov na okolje, kot so onesnaženje (pitne) vode, onesnaževanje zraka, škodljivi vplivi na pokrajino in ekosisteme (zlasti na bližnjih območjih Natura 2000 in biosfere Mura), ustvarjanje nevarnih odpadkov ter povečanje tveganja potresov in povečane radioaktivnosti.”

“Pričakujemo da bo OECD prepoznal težo kršitev in od podjetja zahteval strogo spoštovanje smernic, četudi bi to za Ascent Resources pomenilo, da mora prenehati s frackingom v Sloveniji,” razlaga Lidija Živčič, strokovna vodja društva Focus. Miloš Markič z Geološkega zavoda Slovenije je za MMC Rtv Slo dejal, da hidravljičnega lomljenja v Petišovcih ne bi smeli enačiti s hidravličnim lomljenjem glinavcev za pospešeno črpanje zemeljskega plina, kot ga izvajajo v ZDA, in je prepovedan v večini evropskih držav, na kopnem in na morju. Kot poudarja, geologi ločujejo med visokovolumskim in nizkovolumskim frackingom. Pri nas je že desetletja v uporabi nizkovolumski fracking.