Gradnja nove lekarne se bo vsak čas pričela

Kot smo že poročali, bodo Pomurske lekarne pričele z izgradnjo nove lekarne in sicer pri zdravstvenem domu v Lendavi. Gradnja lekarne se bo sicer vsak čas pričela.

Pomurske Lekarne so dne 21.04.2015 vložile vlogo za izdajo soglasja k izgradnji nove lekarne ter za podelitev stavbne pravice. Svojo vlogo so utemeljevale s tem, da se trenutna lekarna nahaja v centru mesta Lendava in je za uporabnike na dokaj neugodnem mestu. S predlaganim sklepom je na že lanskem zasedanju občinskega sveta soglašalo skupaj 15 (petnajst) članov sveta, PROTI je glasoval 1 (en) član občinskega sveta.

V tem primeru, gre za gradnjo na ključ, kar pomeni, da bo objekt primeren za takojšnjo uporabo. Predviden začetek del je že ta mesec, zaključek pa v mesecu maju prihodnje leto. Lekarna bo velika 120 kvadratnih metrov, vrednost naložbe pa znaša 493 tisoč evrov brez DDV-ja. Nova lekarna bo, kot kaže, odprta tudi čez vikend, torej soboto in nedeljo z dežurno službo. Obstoječa lekarna v Mlinski ulici bo tam tudi ostala.

Priprave na gradnjo nove lekarne so se sicer pričele zadnji julijski dan. Pomurske lekarne bodo investicijo v celoti financirale same.

 • Ivan Koncut

  Članek moram popraviti samo toliko, da zasedanja občinskega sveta na to temo ni bilo. Prav tako ne razprave. Bila je korespondenčna seja, kjer si se moral odločiti z DA in NE. Prav iz tega razloga sem podal tudi pisne pripombe. Tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je podal negativno mnenje. Seveda o njihovem mnenju nismo razpravljali (o negativnih mnenjih odborov, se na občinski seji ne razpravlja, samo o pozitivnih). Še vedno sem mnenja, da bi morali o projektih (zgradbah), ki bodo stale v nekem prostoru sto let in več, razpravljati. Pa ne samo na občinskem svetu.
  Enako se dogaja z odkupom “blagovnice”, kjer se je “nekdo” (občinski svetniki ne vemo, kdo je bil pogajalec), pogodil za odkupno ceno okrog 800.000 evrov in s tem samo seznanil občinski svet. Razprave ni bilo. Prav tako se namerava (tudi s tem smo samo seznanjeni) odkupiti zemljišče med nogometnim igriščem in bivšo “ekonomijo”. Ne vemo pa, vsaj jaz ne, za kaj se to zemljišče želi uporabiti. Ko bo tik pred zdajci, bomo verjetno informirani. Enako se je dogajalo z otoki v potoku Ledava.
  Verjetno je tudi za to (nekateri svetniki smo glasovali proti) občinska uprava iz dnevnega reda umaknila pobudo o podpisu predloga Občina brez tajnih sporazumov, s čimer bi se v naši občini zavezali delovati odkrito in transparentno. Občinski svetnik, tudi član občinske uprave je menil, da predlog ne sodi v pristojnost občine, ampak v pristojnost Državnega zbora in da gre za zadevo, ki jo v občini premalo poznamo. Zato je predlagal, da se predlog točke ne obravnava. Dobili ste odličen odgovor in s tem potrditev, da so občine, ki so to podpisale, nebodigatreba in pravzaprav nimajo pojma, kaj podpisujejo.

 • lendavčan

  Koncut. Kaj boš razpravljal 100 let?.. Saj si edini proti.

  • ko

   Vsaj nekdo da je proti in da ni kot ovca, v črednem nagonu ampak razmišlja tudi s svojo glavo. O takih pomembnih zadevah, se sklicujejo korespondenče seje? Le zakaj? Zakaj se to ne predebatira na sejah občinskega sveta? Daj lendavčan…nehaj biti ofca..

 • lendavčan-ofca

  bolje ofca kot kreten.

  • komentator

   vidim da si ti oboje