Gradnja kolesarske steze, na eni izmed najzanimivejših tras, praktično zaključena

21. marca letos je gradbeno podjetje Legartis pričelo z gradnjo kolesarske steze Dolga vas – Lendava. Z gradnjo so pričeli v Dolgi vasi, nasproti tamkajšnjega pokopališča, steza pa se je priključila na tisto v Slomškovem naselju v Lendavi. Nedvomno je, da gre za eno izmed najzanimivejših tras na območju našega mesta.
Skorajda zaključena je gradnja kolesarske steze Dolga vas – Lendava (Slomškovo naselje), ki je del projekta Kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci. Steza je razdeljena na dva odseka, in sicer na odsek A, ki se začne v Dolgi vasi pri pokopališču, poteka po trasi nekdanje železnice in se zaključi v Slomškovem naselju, kjer se naveže na že zgrajeno kolesarsko in pešpot ob nekdanjem Kobiljskem potoku. Dolžina odseka A je 1.650 metrov.

Odsek B se začne pri počivališču za kolesarje, nasproti trgovine Spar, kjer je zaključek obstoječe peš in kolesarske steze, poteka na levem bregu reke Ledave do mostu pri DOŠ 1, kjer prečka reko in nadaljuje po desnem bregu do naselja Trimlini. Dolžina odseka B je 2.275 m. Kolesarska steza je dvosmerna, širine 2,5 metra. Projekt, katerega izvajalec je Nograd d.o.o. s partnerjem Legartis d.o.o., v vrednosti 635.850,74 EUR z DDV je sofinanciran s strani Ministrstva za infrastrukturo in EU kohezijskega sklada v višini 414.904,10 EUR.

Za celotno kolesarsko traso Lendava-Velika Polana-Črenšovci kar 607 tisoč evrov evropskih sredstev

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so že lanskega maja odobrili evropska sredstva za projekt “Kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci.” Za 1,26 milijona evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale Občina Velika Polana, Občina Lendava in Občina Črenšovci v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 607 tisoč evrov.

V okviru projekta bo vzpostavljena kolesarska povezava med občinami Lendava, Velika Polana in Črenšovci

Trasa, ki je predmet naložbe, je dolga približno 6,7 kilometra. V Veliki Polani bodo uredili javno kolesarsko stezo za kolesarje v širini dveh metrov od križišča cest Hotiza-Velika Polana-Žižki in naprej po občinski cesti. V občini Lendava bo urejena kolesarska steza na odseku od Dolge vasi do Trimlinov. Predvidena je dvosmerna asfaltna steza, ločena s talno signalizacijo, ki poteka izven obstoječih cest. Poleg tega je predvideno še podaljšanje obstoječega pločnika v Dolgi vasi za 135 metrov, s čimer bodo vzpostavili navezavo načrtovane kolesarske steze na obstoječo prometno infrastrukturo. Občina Črenšovci bo v sklopu projekta uredila kolesarsko stezo, ki poteka od zadnje hiše naselja Žižki do poljske poti na meji z občino Velika Polana.