Gradbeno dovoljenje za enostaven oz. nezahteven objekt

Osnovni pogoj, da lahko pričnemo z gradnjo je pridobitev gradbenega dovoljenja. Slednjega moramo pridobiti za novogradnjo, rekonstrukcijo, prizidavo in spremembo namembnosti.
gradbeno-dovoljenje