Gondola iz mesta do razglednega stolpa: Projekt je v fazi idejne zasnove

Poleg ideje o restavraciji tik ob stolpu Vinarium v Dolgovaških goricah, ta naj bi stala na prvotnem parkirišču in obstaja že od samega začetka načrtov razglednega stolpa, je v idejni zasnovi pristala tudi gondola, ki bi obiskovalce popeljala neposredno do restavracije in tik pod stolp. Projekt je v fazi idejne zasnove, po prvih podatkih pa bi gondola startala nekje v okolici lendavske vinske kleti pod gradom.
Izgradnja razglednega stolpa Vinarium je povzročila povečanje prometa na relaciji Lendava – stolp Vinarium. Že v fazi projektiranja razglednega stolpa jev prometni študiji bila predvidena ureditev javnega prevoza na tej relaciji z idejo, da obiskovalci parkirajo v mestu Lendava in se do stolpa pripeljejo z javnim prevozom. Z izgradnjo večjega parkirišča so ustvarili za pogoje in ureditev parkirišč.

“Izgradnja gondole bi lahko nadomestila javni prevoz na tej relaciji in omogočila ureditev sistema tako, da obiskovalci parkirajo v mestu in z gondolo prispejo na stolp Vinarium. S takšno obliko prevoza bi zmanjšali prometa na relaciji, ter hkrati omogočiti obiskovalcem, da spoznajo tudi staro mestno jedro Lendave in s tem povečamo turistično atraktivnost Občine Lendava,” so zapisali v gradivu.