Glasbena šola Lendava potrebuje dodatne učitelje, sredstva za sofinanciranje bo primaknila tudi Občina

S strani javnega zavoda Glasbena šola Lendava je bila dne 22.1.2020 na Občino naslovljena vloga za sofinanciranje dodatnega programa Glasbene šole za šolsko leto 2019/20. Program dela so v glasbeni šoli pred leti razširili z vpisom večjega števila učencev na instrument flavte in tolkala ter z uvedbo plesnega programa. Za sofinanciranje dodatnega programa je tako v letu 2020 potrebno zagotoviti sredstva za zaposlitve dodatnih učiteljev.
V šolskem letu 2012/2013 je na pobudo Glasbene šole Lendava in ob soglasju občinskega sveta Občina Lendava pričela s sofinanciranjem izvajanja razširjenega programa Glasbene šole Lendava. V letu 2013 je občinski svet sprejel dodaten sklep, in sicer da sofinanciranje programa traja šest let oziroma se nadaljuje vse do zaključka programa. Ker je obdobje šestih let preteklo in se je tudi program iz šolskega leta 2012/13 že iztekel, je Glasbene šola Lendava vložila novo vlogo za sofinanciranje dodatnega programa Glasbene šole za šolsko leto 2019/20. V glasbeni šoli Lendava beležijo povečan vpis pri plesnem programu – baletu, ter v tolkalnem oddelku in pri flavti. Občina bo z dodatnim financiranjem omogočila vpis učencev v obsegu, v katerem ga v zadnjih letih že izvajajo.

“Program dela smo v Glasbeni šoli pred leti razširili z vpisom večjega števila učencev na instrument ter z uvedbo plesnega programa. Predvideni znesek za zaposlitve dodatnih učiteljev bo v letu 2020 znašal skupaj z regresom 35.829,50 evrov. Znesek je v primerjavi z letom 2019 občutno večji zaradi napredovanja učiteljev v plačne razrede in nazive. Glede na prejšnja leta se je znesek za plače dodatno zaposlenih povečal tudi zaradi tega, ker je sprva učiteljica baleta prihajala v Lendavo dvakrat tedensko, z leti pa se je število skupin baleta povečevalo, učiteljica je zdaj v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas in prihaja v službo iz Maribora v Lendavo petkrat tedensko,” je dejala Hajnalka Magyar, ravnateljica.

Plesni program – balet je program, ki so ga postopoma začeli izvajati od leta 2010. Obseg pouka je v skladu z učnim načrtom, ki je predpisan za posamezni razred. Obstoječe skupine morajo tudi v nadalje ostati v istem obsegu, saj, kot pravijo, programa ne morejo kar naenkrat ukiniti. “Mislim, da smo s predstavami, z baletnimi premierami in ponovitvami, ki si jih letno ogledajo tudi učenci OŠ in otroci vrtcev iz UE Lendava, veliko prispevali k obogatitvi kulturnega dogajanja v mestu Lendava. Obenem smo z uvedbo plesnega programa omogočili otrokom iz okolja, da lahko balet obiskujejo v Lendavi in ne potrebujejo za to vpis v drugo glasbeno šolo (npr. v GŠ Murska Sobota), saj so prej bili primorani k vpisu v druge šole,” je še dejala Magyarjeva.

MIZŠ že od leta 2010 ali celo kakšno leto prej ne dovoli širitve dejavnosti v javnih glasbenih šolah. V letu 2019 je bilo prvič sploh možno podati vlogo k širitvi dejavnosti, kar so v lendavski Glasbeni šoli na šolsko ministrstvo tudi podali. Pričakovali so več, vendar so jim odobrili le 2,66 PU pouka, kar pomeni eno skupino baleta. “V kolikor bo možno v letu 2020 podati vlogo za širitev dejavnosti, jo bomo tudi poslali in Občino Lendava o tem obvestili. Povečan vpis imamo tudi pri instrumentu in sicer za 14 učencev več, kot dovoli šolsko ministrstvo. Od leta 2010 smo začeli širiti tudi tolkalni oddelek, zaposlenega imamo učitelja za polni delovni čas. Poln razred vpisanih učencev in odlični nastopi, ter tudi tekmovalni dosežki kažejo, da je bila širitev smiselna in potrebna. Povečali smo delno še število učencev pri flavti, kjer je vsako leto zelo velik interes za vpis. Upamo, da bomo z našo dejavnostjo v obsegu, ki ga že izvajamo lahko ob finančni podpori Občine Lendava tudi v bodoče nadaljevali delo,” je še dejala Hajnalka Magyar.