Glamping nastanitvene enote pri Kolesarskem centru Murania v Čentibi: “Ponudbe ponudnikov so nedopustne in nesprejemljive”

Občina Lendava je v sredo, 25. marca objavila javno naročilo za gradnjo glamping nastanitvenih enot pri Kolesarskem centru Murania v Čentibi, v okviru projekta IronCurtainCycling. Na Občino so prispele ponudbe štirih ponudnikov, a kot so zapisali, so vse ponudbe ponudnikov bile “nedopustne in nesprejemljive.”
Na objavljen javni razpis je naročnik do poteka roka za oddajo ponudb, tj. do 23.4.2020 do 10. ure, prejel ponudbe štirih ponudnikov. Dve iz območja Lendave, ena iz Ormoža ter ena iz Ljubljane. LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana je ponudila, da projekt izvede za 451.931 evrov, NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o. bi projekt izvedlo za 418.854 evrov, LEGARTIS, gradbeno podjetje d.o.o. bi projekt izvedlo za 415.343 evrov, najzanimivejša pa je ponudba podjetja MIND INŽENIRING, gradnja, inženiring in projektiranje, d.o.o. iz Ormoža. Ti bi projekt izvedli za “le” 336.068 evrov.

En ponudnik odstopil

Pogajanja je naročnik izvedel v enem krogu in sicer z oddajo ponudbe preko sistema e-JN najkasneje do 4.5.2020 do 12. ure. Predmet pogajanj je bila končna ponudbena cena. V postopku pogajanj so končno ponudbo podali trije ponudniki. “Ugotoviti je, da so vse prejete ponudbe ponudnikov nedopustne in nesprejemljive, saj ponudbene cene presegajo zagotovljena finančna sredstva naročnika za izvedbo predmetnega naročila. Ker višina finančnih sredstev za izvedbo predmetnega naročila ni zagotovljena, se je naročnik odločil prejete ponudbe zavrniti in postopek zaključiti,” so sporočili iz Občine Lendava.

Predmet javnega naročila je torej bila novogradnja štirih nastanitvenih enot (manj zahtevne enote za kratkotrajno nastanitev), ki se priključijo na gospodarsko javno infrastrukturo. Izgradnja objektov bo potekala v naselju Čentiba, ob kolesarskem centru Murania. Tlorisna zasnova nastanitvenih enot je pravokotne oblike s simetrično dvokapno streho. Enote so predvidene kot enoprostorski objekt, sleme poteka vzporedno z daljšo stranico objekta. Šlo bo za dvonadstropne objekte, kjer se bodo v pritličju nahajali dnevno-bivalni prostori s sanitarijami, spalni del pa je predviden v galeriji posameznega objekta. Pred objekti bodo urejene tlakovane površine.

Postopek bo ponovljen.