Glamping Murania: Občina Lendava vnovič objavila javno naročilo za nastanitvene enote. Objekti bodo tokrat lahko enostavnejši

Občina Lendava je v sredo, 25. marca objavila javno naročilo za gradnjo glamping nastanitvenih enot pri Kolesarskem centru Murania v Čentibi, v okviru projekta IronCurtainCycling. Na občino so prispele štiri ponudbe, vse pa so presegale razpoložljiva finančna sredstva, Občina pa je vse ponudbe zavrnila in postopek zaključila. En ponudnik je pri tem celo odstopil. Sedaj je Občina objavila novo javno naročilo, a bodo glamping hišice tokrat lahko enostavnejše: Te bodo brez gline, konopljinega polnila in trstike in bodo lahko zabojniki z leseno oblogo in opečno kritino.
Občina Lendava je v letu 2017 kupila zemljišče z objektom ob kolesarskem centru v Čentibi, v sklopu projekta IronCurtainCycling. Projekt je namenjen izoblikovanju skupne kolesarske turistične destinacije (Euro Velo 13 – EV13) za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja. Cilj projekta je vzpostavitev oz. povezava čez 300 km kolesarskih poti, označitev poti z novimi tablami/kažipoti, 10 novih skupnih turističnih produktov in storitev (tematske poti, turistični paketi, izposoja koles, počivališča, e-polnilne postaje, muzej železne zavese na prostem, karta, mobilna aplikacija, prireditve za kolesarje). Projektno območje obsega predvsem mikroregije Monošter, Őriszentpéter, Lenti in Letenye ter območja Lendave, Ljutomera, Veržeja, Murske Sobote, Ormoža in Ptuja.

Tudi v tokratnem, drugem javnem naročilu, Občina Lendava v okviru omenjenega projekta naroča gradnjo štirih nastanitvenih enot (manj zahtevne enote za kratkotrajno nastanitev), ki se priključijo na gospodarsko javno infrastrukturo. V prvotnem javnem naročilu, v katerem je projekte pripravilo podjetje PG Inženiring iz Kuzme, je bilo navedeno, da so omenjene nastanitvene enote lesene hiške s konopljinim polnilom, glinenim ometom ter kritino iz trstike. Na občino so prispele štiri ponudbe -najdražja je znašala 451.931 evrov najcenejša pa “le”336.068 evrov, a so vse ponudbe bile previsoke. Občina je takrat ponudbe zavrnila ter postopek zaključila in minuli torek objavila novo javno naročilo iz katerega je moč razbrati, da bodo sedaj v redu enoprostorski objekti modularne oziroma kontejnerske izvedbe, kar pomeni objekti iz kovinske konstrukcije z leseno oblogo in z opečno kritino (bobrovec).

Tokrat pa težave ne predstavlja zgolj neizveden in zaključen minuli postopek javnega naročila, temveč tudi čas. Projekt namreč mora biti izveden najkasneje do 31.7.2020, saj je zaključek izvedbe del je vezan na zaključek projekta IronCurtainCycling. V primeru, da se to do takrat ne zgodi, se evropski projekt šteje kot neuspešen -pri tem je potrebno poudariti da je v slednjega vključen še madžarski partner in prav Občina Lendava bo tista, ki bo morala vrniti več kot milijonska sredstva.