“Geoenergo se zavzema za transparentnost upravnih postopkov, ki jih vodi Agencija RS za okolje”

“V luči zadnjih objav v medijih glede pridobivanja okoljskih odločb v povezavi z izkoriščanjem zemeljskega plina želi Geoenergo javnosti sporočiti, da si že vseskozi prizadeva za transparentnost in zakonitost vseh postopkov,” so zapisali v izjavi za javnost.
“Glede na insinuacije v medijih o pritiskih, poudarjamo, da nobeden od partnerjev, ki sodelujejo v projektu, ni nikoli izvajal nikakršnih pritiskov. Komunikacija na družbenih omrežjih, ki je bila v medijih izpostavljena in kaže na frustracijo domnevnih delničarjev, je očitno posledica nerazumno dolgega postopka, in ni uradna komunikacija nobenega od partnerjev v projektu in takšno vrsto komunikacije obsojamo in se od nje distanciramo. Družba Ascent Resources pa je svoje delničarje tudi že večkrat pozvala, naj na tak način ne komunicirajo.

Postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za čiščenje zemeljskega plina, ki se pridobiva na območju Murske depresije, se na ARSO vodi že od junija 2014, torej štiri leta in pol (medtem ko Zakon o varstvu okolja za izdajo tovrstne odločbe predvideva šest mesečni rok). Postavitev nove naprave za čiščenje zemeljskega plina je v strateškem interesu Republike Slovenije, saj pomeni zmanjšanje odvisnosti od uvoza plina, hkrati pa bo omenjena naprava izpolnjevala vse najvišje okoljske standarde. Omenjena naprava bo omogočala oddajanje plina v javno omrežje, kar bo predstavljalo tudi pomemben korak k zmanjšanju odvisnosti od uvoza plina.

Prav tako tudi predhodni postopek za izvedbo ponovnega hidravličnega lomljenja na dveh vrtinah poteka že skoraj leto in pol (medtem ko Zakon o varstvu okolja za izdajo tovrstne odločbe predvideva dvomesečni rok).

Proizvodnja zemeljskega plina in nafte na območju Murske depresije neprestano poteka že vse od leta 1943. V tem času je bilo izvrtanih preko 160 vrtin, prva hidravlična stimulacija (kar mediji enačijo s »frackingom« v ZDA) pa je bila izvedena že leta 1956. Poudarjamo, da torej nikakor ne gre za novo metodo pridobivanja plina, pač pa za ustaljen rudarski postopek. Od leta 1956 je bila hidravlična stimulacija manjšega obsega v Petišovcih izvedena že na več kot petdeset vrtinah, pri čemer nikoli niso bili zaznani kakršnikoli negativni učinki na okolje in zdravje ljudi, kar je, poleg omenjenega manjšega obsega stimulacijskega postopka, posledica tudi geoloških posebnosti pridobivalnega prostora ter drugih okoliščin in izvedenih ukrepov.

Razvoj in proizvodnja plina na Petišovskem polju ostaja eden izmed ključnih gospodarskih projektov za razvoj SV Slovenije, ki zagotavlja večjo energetsko neodvisnost Slovenije.

Zainteresirano javnost vabimo, da se oglasijo v naši informacijski pisarni, kjer bomo podali vse podrobnosti o aktivnostih, ki se izvajajo in potekajo v zvezi s projekti. Pisarna je odprta vsako sredo od 15:00 do 17:00 v poslovnih prostorih družbe Petrol Geo d.o.o (Mlinska ulica 5, 9220 Lendava).”