Gasilci iz Doline opravili redno letno skupščino

Tudi prostovoljni gasilci iz Doline so opravili redno letno skupščino in sicer v prostorih nekdanje podružnične šole. Udeležilo se je je okrog 30 članov, dnevni red pa je obsegal 7 točk. Na rednem letnem zboru so vnovič poudarili dejstvo, da imajo gasilsko cisterno parkirano v sosednji vasi Pince, za obdobje enega leta, razočarani so bili nad dejstvom, da se skupščine ni udeležil noben član občinskega poveljstva, do volilne skupščine pa so imenovali tudi novega poveljnika.
Okrog 30 članov PGD Dolina se je zbralo na redni letni skupščini kjer so pregledali in se pogovorili o delu v preteklem letu ter se pogovorili o načrtih za letošnje leto. Redni letni zbor, ki je trajal slabi dve uri, je vodilo izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi Damir Lučić (predsednik), Lara Nemec zapisničarka ter overovatelja zapisnika Viktorija Vida in Benjamin Bernard.

Predsednik društva PGD Dolina, Damir Lučić je uvodoma pojasnil, da se so se člani Upravnega odbora v minulem letu sestali osemkrat, kjer so predvsem usklajevali in uresničevali zadan plan dela za leto 2021, izvedli pa so eno dopisno sejo in sicer v mesecu marcu 2021. Konec aprila 2021 je vodstvo društva obravnavalo odstopno izjavo predsednice Nadzornega odbora Metke Sabo Gerenčer, katero je zamenjal Mihael Šooš, nekoliko kasneje pa še odstopno izjavo poveljnika društva, Valterja Kocona. Kot so dejali, slednji posebnega razloga za odstop ni navedel, poveljevanje pa je nemudoma prevzel njegov namestnik Rihard Kovač, ki je na omenjenem zboru soglasno bil izglasovan kot poveljnik, za obdobje enega leta, do rednih volitev.

Člani društva so med drugim v minulem letu izvajali požarno stražo na prireditvi Vaški dan, medse sprejeli kar 18 novih članov, od tega 15 pionirjev, izvajali gasilske vaje ter vzdrževali prostore, ograjo in stopnice. So pa v minulem letu zabeležili tudi “kratek stik” z vodstvom KS Pince. Po menjavi ključavnic gasilske garaže v Pincah, v kateri se nahaja gasilska oprema, kontrola alarmiranja ter vozilo, so prejeli zahtevo s strani vodstva tamkajšnje KS po predaji kopije ključa. S tem se gasilci iz Doline niso strinjali, ključa niso predali, zadeva pa se od takrat več ni premaknila -ne na slabše in tudi ne na boljše. Med drugim so konec leta obiskali tudi vsa gospodinjstva v Pincah.

Pregledovali in vzdrževali so gasilska vozila in opremo, vključno z registracijami, se prijavili na občinski razpis ter druge razpise imenovali pa so tudi Komisijo za delo z mladino ter Komisijo za članice. Na žalost društvo v lanskem letu ni prejelo nobene gasilske opreme, kar jih je zelo negativno presenetilo, saj veljajo za zelo dejavno društvo, tako na vajah kot tudi na intervencijah, med drugim pa so poudarili tudi, da so nekaj opreme poškodovali na intervenciji. Iz prejete zavarovalnine z dodanimi lastnimi sredstvi so nabavili 12 novih cevi. Ker vozila več ne želijo imeti v sosednjih Pincah, prihod slednjega na požarišče namreč terja obilo časa, povrh vsega pa je to zelo nepraktično, so se odločili, da bodo nabavili šotorsko garažo in jo postavili ob trenutnih prostorih, “da bo vozilo tam, kamor spada,” je bilo moč slišati in še, da bo “PGD Dolina tako edino društvo v Sloveniji, ki bo za garažiranje vozila uporabilo šotor.” Visoko na prioritetni listi ostaja iskanje novih prostorov ob pomoči Občine Lendava, slišati pa je bilo moč tudi žalostno dejstvo, da se vse bolj krči veteransko moštvo.

Društvo v minulem letu ni imelo nobene intervencije. Pripravljenost v operativi je visoka. Lansko leto so, kar se opreme tiče, na slednji opravljali periodične in tudi izredne servise, saj je cilj ohraniti opremo v delujočem stanju. Opravili so dve zalivanji cestišča po prošnji Občine Lendava v poletnem času in sicer v Dolini in v Pincah, pri tem so imeli možnost preveriti delovanje črpalk in hidrantov, pri čemer so ugotovili, da hidrant pri trgovini v Dolini ne deluje dobro. Žal so ugotovili, da je moštveno vozilo pričela “napadati” rja. Poveljnik je izpostavil da se na intervencije odzove veliko članov, da so izvajali požarno stražo na tekmovanju v kuhanju ribje čorbe, usmerjanja prometa na prireditvah Bogračfest in Lendavska trgatev pa se kljub prošnji Občine Lendava, niso udeležili, saj gre za območje PGD Lendava ki ima, po besedah predsednika Lučića, dovolj članov.

Društvo je v letu 2021 imelo 10.944 evrov prihodkov ter 3.724 evrov odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal torej 7.219 evrov. Stanje na bančnem računu na dan 31.12.2021 je znašalo 12.944 evrov ter 249 evrov gotovine v društveni blagajni. Predsednik Nadzornega odbora Mihael Šooš je poročal, da je društvo v minulem letu delovalo v skladu s predpisi in z nameni, za katere je bilo ustanovljeno.

Predstavnika Komisije za delo s članicami ter Komisije za delo z mladimi sta poudarila, da je minulo leto delo precej ohromila epidemija, a da so nekaj aktivnosti vendarle lahko izpeljali. Članice so nekaj gasilskih vaj vendarle lahko opravile in se s tem pripravljale na gasilska ocenjevanja, ki pa so bila odpovedana, v letošnjem letu pa imajo gasilci v Dolini namen sestaviti kar dve pionirski gasilski ekipi ter organizirati izobraževalne igre.

Na skupščini so podelili tudi odlikovanja za 10, 20, 30, 40, 50 in 60 let aktivnega delovanja v organizaciji.