Gaberje: Oba vzgojno-izobraževalna zavoda bosta bogatejša za nove prostore

Tako podružnična osnovna šola Gaberje, kakor tudi oddelek Vrtca Lendava v Gaberju bosta bogatejša za nove prostore. Sosednja Republika Madžarska bo namreč financirala gradnjo, obstajata sicer dve varianti, ali dveh ločenih prostorov za vadbo oz. razgibavanje otrok, ali pa enega večjega, za potrebe obeh zavodov. Gradnja bi lahko bila zaključena še letos.
Že prejšnji teden je vrh Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) s pristojnimi na Občini Lendava v Gaberju opravil ogled dvorišča tamkajšnjega vrtca in šole, kateremu so prisostvovali tudi predstavniki tako Vrtca Lendava kakor tudi Dvojezične osnovne šole I Lendava. PMSNS bo namreč ob izdatni finančni podpori madžarske vlade zgradila manjšo, sodobno telovadnico za otroke tamkajšnjega vrtca in šole, ali pa dva ločena vadbena prostora in sicer en, ki bi se neposredno stikal s tamkajšnjim vrtcem, in posebni objekt, telovadnico, za potrebe podružnične šole. Za potrebe investicije je na voljo zavidljivih 800 tisočakov.

Kot nam je po telefonu dejal župan Občine Lendava, Janez Magyar, takšno investicijo na Občini Lendava seveda podpirajo, saj je to dodana vrednost vzgojno-izobraževalnim zavodom, Ferenc Horváth, predsednik PMSNS pa je dejal, da sta “v igri” dve varianti in sicer ali zgraditi dva ločena objekta, enega večjega in enega manjšega, ali pa en večji, skupni objekt za šolo in vrtec. Objekt oz. objekta bi sicer bila namenjena športno-gibalnim aktivnostim (športna vzgoja, …). V kolikor se bodo na Občini Lendava odločili za gradnjo dveh ločenih objektov, bi po besedah župana Magyarja bil zgrajen prizidek k tamkajšnjemu vrtcu, tlorisne površine okrog 40 m2, večji objekt, telovadnica, pa bi bila zgrajena kot samostojni objekt ob podružnični šoli.

“Financiranje je potrdila madžarska vlada, pri pogajanjih pa je bil, pohvalno, uspešen Ferenc Horváth. Idejni projekti so že v nastanku, ti bodo zaključeni konec tega tedna, na kar bo sledila izdelava projektne naloge in za tem projektiranje. Ker imamo potrjeno finančno konstrukcijo bomo zelo hitro zaprosili za gradbeno dovoljenje ter hitro pa bo lahko torej objavljeno tudi javno naročilo, kamor se bodo lahko prijavili izvajalci gradbenih del. Nekako smo si zadali cilj, da bi odprtje lahko bilo z začetkom prihodnjega šolskega leta, torej septembra. Na Občini bomo naredili vse, da bo to čim prej in uspešno izpeljano,” je dejal župan Magyar.

“Gre za idejo oz. željo, ki je stara že vsaj tri leta in s katero smo končno uspeli. Raje bi videl, da bi se zgradil en objekt, katerega bi izmenično uporabljala tako vrtec kot tudi šola, a odločitev je na Občini Lendava, kjer bodo pripravili idejne načrte, saj so oni lastniki zemljišč. Odločitev bo vsekakor sprejeta v sodelovanju obeh strani,” je bil kratek in jedrnat Horváth. Vsekakor pa bodo takšne investicije veseli tudi pri tamkajšnji krajevni skupnosti, kjer bodo tako, poleg lično urejenega in sodobno opremljenega vaškega doma, dobili še eno novo dvorano.