Furs bo poostreno nadziral tiste, ki nepremičnine dajejo v turistični najem

Furs bo pričel izvajati poostren nadzor pri vseh, ki oddajajo nepremičnine v turistični namen. Pridobil bo podatke o teh dohodkih, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine, zato zavezance opozarja, naj se s samoprijavo izognejo plačilu globe. Višina te se giblje od 400 do 30.000 evrov.
Finančna uprava RS bo v začetku leta 2018 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri fizičnih osebah, fizičnih osebah z dejavnostjo in pri pravnih osebah, ki so dosegale dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem (tudi preko spletnih portalov Booking, Airbnb, itd). FURS je namreč pridobil podatke  o dohodkih, doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistični najem, “zato predlagamo, da ponovno preverite, ali ste napovedali vse dohodke, dosežene z oddajanjem v turistični najem. Še vedno imate čas do 31. 1. 2018, da to storite z uporabo instituta samoprijave in se na ta način izognete plačilu globe,” pojasnjujejo pri FURSu.

Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene (npr. preko Airbnb ali Booking) le, če ima to dejavnost ustrezno registrirano. Fizična oseba, ki oglašuje ali oddaja nepremičnine v turistični najem in ni vpisana ali nima priglašenega dela, opravlja delo na črno.

Fizične osebe, ki imajo namen turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravljajo na dva načina, kot registrirani sobodajalci ali samostojni podjetniki.

V prihodnje nimam namena oddajati nepremičnine v turistični najem. Kaj sedaj?

V primeru, da ste te dohodke dosegali le v preteklih letih in lahko tudi še del leta 2017, v prihodnje pa nimate več namena opravljati obravnavane dejavnosti, ravnate na enak način, kot je pojasnjeno pod 2. točko, s tem, da vam ni treba pri AJPES registrirati dejavnosti in urediti statusa ”za naprej.” Pri tem morate v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti napovedati dosežen(e) dohodek(e) iz naslova oddajanja nepremičnin v turistični najem za pretekla leta in del leta 2017 ločeno po posameznih davčnih obdobjih.

Tudi v tem primeru lahko izjemoma ”za nazaj” ugotavljate davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, če se za to odločite in če tak način ugotavljanja davčne osnove priglasite najpozneje v osmih dneh od vpisa dejavnosti v davčni register ”za nazaj.”

Kazni se še lahko izognete

Zavezanci, ki boste izpolnili zakonsko predpisane obveznosti v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem in boste predložili obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi samoprijave do 31. 1. 2018, se boste izognili postopku o prekršku in globi po davčnih predpisih. V tem primeru boste plačali le še 3 % obresti od premalo plačanega oziroma neplačanega davka. To velja tudi za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

V kolikor pa zavezanci svojih davčnih obveznosti v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem ne boste izpolnili oziroma boste nadaljevali z oddajo v najem nezakonito, bo zoper vas FURS uvedel postopek o prekršku, v zvezi s katerim vam bo lahko izrečena globa od 400 do 30.000 evrov.

V okviru poostrenih nadzorov bo pozornost namenjena tako ustrezni registraciji ponudnikov storitev, kot tudi izpolnjevanju davčnih obveznosti.