Fundacija za šport namenila 13 tisočakov za projekt sanacije letnega kopališča

Fundacija za šport bo ljutomerski Občini pomagala pri sanaciji letnega kopališča. Celotni projekt je sicer vreden 40 tisočakov, omenjena fundacija bo prleški prestolnici priskočila na pomoč s trinajstimi tisočaki. Cilj ljutomerske Občine je kopališče odpreti čim prej.
Fundacija za šport je oktobra 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022. Občina Ljutomer je na navedeni javni razpis prijavila projekt Sanacija in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru. Odločbo o dodelitvi sofinancerskih sredstev v višini 13.269 evrov je Občina Ljutomer kot investitor prejela 22. maja 2020.

“Trenutno potekajo aktivnosti glede zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Ocenjena vrednost projekta znaša 39.400 evrov. Nastali bodo še stroški izvajanja strokovnega in finančnega nadzora nad investicijo. Dela se bodo pričela izvajati po podpisu izvajalske pogodbe in uvedbi v delo, končana bodo predvidoma v treh tednih. V sklopu investicije bo obnovljena tesnost bazenske školjke, zamenjani bodo tudi dotrajani reflektorji,” so sporočili iz ljutomerske Občine.

“Na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi je Komisija za javni razpis, ki jo je imenoval izvajalec razpisa, obravnavala 243 vlog, ki so prispele na javni razpis za predmetno področje. Za področje gradnje in površin za šport v naravi so bila razpisana sredstva v višini 2.125.000 evrov, skupna višina zaprošenih sredstev na tem področju pa je znašala 8.275.515 evrov, kar pomeni, da je višina zaprošenih sredstev za 3,89 krat presegla višino razpisanih sredstev,” pa so sporočili iz Fundacije za šport.