Lokalne volitve 2018: Franc Laj se občanom zahvaljuje za podporo

“Dovolite mi, da se vam zahvalim za podpise podpore moji kandidaturi za župana Občine Lendava. V čast mi je, da ste me podprli v tako velikem številu, kar mi je v veliko spodbudo. S tem ste mi omogočili, da gremo skupaj na volitve, ki bodo 18. 11. 2018. z sloganom “Z vami za vas.”
“Spoštovane občanke in občani občine Lendava!

Z vami in za vas želim postati dostopen župan in vzpostaviti  dostopno in učinkovito občinsko upravo, ki bo nudila kvaliteten servis za vse občane, krajevne skupnosti, društva, ustanove in gospodarske subjekte ter tudi vsem tistim, ki bodo z dobrimi nameni prišli v našo občino. Zagotavljam vam, da bo občina poslovala transparentno in z vsem premoženjem upravljala kot dober gospodar. Skrbel bom za pravičen in enakopraven razvoj na celotnem območju občine. Odprt bom do vseh dobronamernih pobud in predlogov, ki bodo v dobrobit vseh občanov. Deloval bom vključevalno in pripravljen prisluhniti potrebam in željam občanov in vseh ostalih deležnikov, ki imajo pomembno vlogo za  razvoj in življenje v lokalni skupnosti. Uvedel bom projektno proračunsko načrtovanje na participativni način, da se lahko potrebe vseh deležnikov, v skladu s finančnimi možnostmi in skupaj z določenimi prioritetami, znajdejo v občinskem proračunu.

Spoštovane občanke in občani, veliko vas je dobronamernih, poštenih in pridnih. To mi je največja spodbuda in motivacija, da sem pripravljen prevzeti odgovornost za vodenje občine in skupaj z vami krojiti našo skupno bodočnost in usodo. Prepričan sem, da imam zadosti znanja in izkušenj, ki sem jih pridobil na univerzi, v gospodarstvu doma in tujini, kot prvi direktor občinske uprave, kot občinski svetnik v treh mandatih in kot poslanec Državnega zbora RS v šestih delovnih telesih. Poleg tega sem pripravljal in določen čas tudi vodil nekaj največjih projektov v občini Lendava.

Spoštovane občanke in občani, prepričan sem, da lahko skupaj z vami za vas ustvarimo odprto in prijazno občino z veliko možnosti in izzivi za vse generacije, predvsem pa za mlade.

Ne pozabite, 18. 11. 2018 boste s svojim glasom odločali o naši in vaši skupni usodi. Vse je v vaših rokah.

S spoštljivimi pozdravi,

Franc Laj”

Naročnik članka je Franc Laj. Spletni portal Lendavainfo.com z vsebino ni povezan.