Fracking: “Predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo v Državnem zboru Republike Slovenije.”

Na včerajšnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da ne podpira Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev.
Kot je izhajalo iz gradiva, se skupina poslank in poslancev Državnega zbora zavzema za prepoved pridobivanja ogljikovodikov z metodo frackinga na način, da se onemogoči pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemične primesi. S tem se zasleduje tudi cilj zagotavljanja zdravega in čistega življenjskega okolja, ohranjanje narave in cilj uresničevanje Pariškega podnebnega sporazuma o ohranjanju rasti globalnega segrevanja pod 1,5 stopinjama Celzija.

“Vlada Republike Slovenije meni, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo v Državnem zboru Republike Slovenije. Besedilo predloga zakona ni primerno formulirano in ne upošteva finančnih posledic posega v pridobljene pravice. Prepoved hidravličnega lomljena bi se morala jasneje določiti. Zato vlada meni, da ni smiselno, da se posega v pridobljene pravice, saj edina koncesija za pridobivanje nafte in zemeljskega plina poteče 28. maja 2022, pri čemer pa brez pridobljenega pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja hidravlično lomljenje do takrat ne bo izvedeno,” so zapisali.

Ministrstvo za infrastrukturo že pripravlja novelo Zakona o rudarstvu (ZRud-1), ki bo v kratkem posredovana v javno obravnavo. Razlogi za novelo ZRud-1 so, kot so dejali, odprava pomanjkljivosti veljavnega zakona glede pravnega položaja imetnikov obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin in izboljšanje sistemske ureditve za učinkovitejše upravljanje z mineralnimi surovinami.