FOTO: Zveza Slovencev na Madžarskem: Hirnöka zamenjala Kovačeva

Zveza Slovencev na Madžarskem, ki domuje na naslovu Gardonyijeva ulica 1, Monošter, je dobila novo predsednico. Po 29-letih je Jože Hirnök, kot prvi predsednik omenjene zveze, vodstvo predal svoji dosedanji podpredsednici, Andrei Kovač, ki je med drugim do sedaj vodila Porabsko razvojno agencijo.
V Monoštru, kjer domuje Zveza Slovencev na Madžarskem, je bil v minulih dneh opravljen redni letni občni zbor, ki je bil ob tem tudi volilne narave. Na občnem zboru je pred prisotnimi bilo predstavljeno in tudi sprejeto poročilo o delovanju Zveze Slovencev na Madžarskem za leto 2018, občnega zbora pa se je udeležil tudi Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Peter J. Česnik. Ta je v pozdravnem nagovoru med drugim izpostavil slovenski jezik kot temelj za ohranitev tamkajšnje slovenske skupnosti.

Na občnem zboru je članstvo izvolilo novo predsednico Zveze Slovencev Andrejo Kovač ter člane predsedstva in člane nadzorne komisije. Kovačeva je po 29-letih predsedovanja omenjeni zvezi zamenjala Jožeta Hirnöka, ki je bil hkrati prvi predsednik zveze. Minister Česnik se je slednjemu v imenu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu zahvalil in mu izročil priznanje za dolgoletno vodenje Zveze in neprecenljiv prispevek k ohranjanju in razvijanju slovenske identitete na Madžarskem.

Poleg zveze deluje tudi Državna slovenska samouprava, ki je bila ustanovljena leta 1995. Njen predsednik je vse od ustanovitve Martin Ropoš. Na Madžarskem živi približno 5.000 Slovencev, od tega je porabskih Slovencev okoli 3.000. 

Zveza Slovencev na Madžarskem

27. oktobra 1990 so mlajši izobraženci, ki smo končali študij na Univerzi v Ljubljani in na Visoki učiteljski šoli v Sombotelu, skupaj z nekaj starejšimi narodnostnimi aktivisti, ki so tudi v prejšnjem obdobju poskušali delovati za ohranitev Porabskih Slovencev, dokončno zapustili Demokratično zvezo Južnih Slovanov (skupno organizacijo Hrvatov, Srbov in Slovencev na Madžarskem) in ustanovili Zvezo Slovencev na Madžarskem. Tako je najmanjša in najmlajša slovenska narodna skupnost v zamejstvu končno tudi dobila po svojih željah in hotenjih lastno zvezo kot krovno povezovalno organizacijo.