FOTO: Začela se je gradnja kolesarske povezave Genterovci – Radmožanci

Občina Lendava v prihodnjih letih načrtuje in pričakuje sofinanciranje s strani države za tri kolesarske steze, kot nadaljevanje izvajanja Celostne prometne strategije. Gre za kolesarske steze Dolga vas–Lendava, Lendava–Trimlini in Genterovci–Radmožanci. Zadnjo omenjeno so pričeli graditi v teh dneh.
Občina Lendava v prihodnjih letih načrtuje in s strani države pričakuje sofinanciranje za gradnjo treh novih kolesarskih stez. Prva bo potekala na relaciji Dolga vas–Lendava v dolžini 1.650 metrov, ki bo potekala po trasi nekdanje železnice in se bo v Slomškovem naselju priključila na kolesarsko stezo in pešpot. Naslednja je kolesarska steza Lendava–Trimlini v skupni dolžini 2.275 metrov, ki se začne ob zaključku kolesarske steze in pešpoti pri avtobusni postaji in poteka na levem bregu potoka do Dvojezične osnovne šole I Lendava, kjer prečka reko Ledavo in se nadaljuje po desnem bregu do naselja Trimlini oz. do gugalnega mostu. Tretja je kolesarska steza na relaciji Genterovci–Radmožanci, ob desnem robu obstoječe ceste, v skupni dolžini 1.691 metrov, od krožišča Genterovci do konca naselja Radmožanci v smeri Turnišča.

“Občina v prihodnjih letih načrtuje in pričakuje sofinanciranje podobnih projektov, ki bodo zagotavljali privlačno in kakovostno bivalno okolje ter prispevali h krepitvi vloge gospodarskega, kulturnega in izobraževalnega središča. Cilji so razbremenitev motornega, zlasti tranzitnega prometa, zagotoviti odlične pogoje za pešačenje in kolesarjenje ter zagotoviti sodoben in učinkovit javni potniški promet. Vse aktivnosti so usmerjene k zagotavljanju kvalitetnega bivalnega okolja za prebivalce in obiskovalce območja občine Lendava, kar bo prispevalo k izboljšanju zdravja, zmanjševanju onesnaževanja in stroškov, ter povečanju turistične atraktivnosti območja, kar bo skupaj prispevalo k večji atraktivnosti, uporabnosti in vrednosti lokalnega okolja,” sporočajo iz Občine Lendava.

Izvajalec del je lendavsko podjetje Legartis.