FOTO: Za čebelarskim društvom Lendava je leto zdravstvenih težav čebeljih družin

Minulo soboto je lendavsko čebelarsko društvo opravilo redni letni občni zbor. Po pregledu prisotnosti, imenovanju verifikacijske komisije in dveh overovateljev zapisnika, se je občni zbor lahko pričel.
Predsednik lendavskega čebelarskega društva, ki šteje 46 članov, Štefan Cigut, je v svojem poročilu poudaril, da je leto 2019 zaznamovalo slabo medenje z izjemo akacije, da je bilo minulo leto leto zdravstvenih težav čebeljih družin, tukaj je mislil predvsem na hudo gnilobo čebelje zalege, leto pa so zaznamovale tudi zgoščene aktivnosti društva. Izpostavil je, da v čebelarskem krožku na DOŠ I Lendava sodeluje 5 otrok, društvo pa ima 4 častne člane, torej člane, ki so starejši od 80 let.

V minulem letu so nekateri člani društva opravili tri izobraževanja po programu, društvo je organiziralo strokovno ekskurzijo v Polhov Gradec, uspešno pa deluje tudi čebelarski krožek na DOŠ I Lendava. Izvedene so bile učne delavnice v šolah in vrtcih, potekalo pa je tudi snemanje dveh informativno-izobraževalnih oddaj na temo voska in vzreje matic z RTV Studiem Lendava.

Kar se tiče zdravstvenih zadev, je Cigut izpostavil, da je najpomembnejša aktivnost bila sanacija hude gnilobe čebelje zalege ter zatiranje pršice Varoe. Potekale so tudi ustrezne aktivnosti za oddajo vzorcev za analizo medu. Nekaj besed je teklo tudi o slabem medenju oljne ogrščice, akacije in o jesenski paši, ki je tokrat bila ugodna.

Društvo je med drugim izvajalo bogate promocijske aktivnosti kot so nastopi na sejmih in tržnicah, pri tem so izpostavili slovenski zajtrk, za katerega je lendavsko čebelarsko društvo vrtcem in šolam na območju občine Lendava  podarilo 29 kilogramov medu ter 490 zgibank vrtcu ter prvi triadi osnovne šole, sodelovanje na prireditvah Lendavska trgatev in Bogračfest ter sodelovanje na sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

Lendavsko čebelarsko društvo seveda neguje dobre odnose tudi z društvi iz sosednje Hrvaške in Madžarske. S sosedi so se člani lendavskega čebelarskega društva udeleževali strokovnih predavanj, udeleževali so se zabavnih prireditev in strokovnih izletov, piknikov in občnih zborov teh društev. V domačem društvu so veliko časa posvetili urejanju učnega čebelnjaka in nabavilo okrog 80 let stari čebelnjak, ki bo postavljen ob že obstoječem učnem čebelnjaku. Društvo je med drugim v lanskem letu prejelo status društva v javnem interesu.

Čebelarsko društvo Lendava je iz lanskega leta preneslo 2.500 evrov neporabljenih finančnih sredstev v leto 2020 in imelo v letu 2019 skupno 11.472 evrov prihodkov, od katerih je 5.385 evrov bilo pridobljenih preko občinskih razpisov. Društvo je v minulem letu imelo tudi odhodke. Teh je bilo za 8.406 evrov, za omenjeni stari čebelnjak so denimo odšteli 2.246 evrov. Razlika med prihodki in odhodki je bila tako 3.066 evrov.