FOTO: Z rušitvijo starega objekta se je pričela gradnja Razvojnega centra v Radmožancih

Po tem, ko je v začetku oktobra bila podpisana pogodba o gradnji Razvojnega centra v Radmožancih, med Ferencom Horváthom, predsednikom krovne organizacije pomurskih Madžarov in Matjažem Hozjanom, direktorjem gradbenega podjetja Legartis iz Lendave, se je včeraj z rušitvijo stare družinske hiše pričela gradnja objekta centra.
Pogodba o izvajanju del Razvojnega centra v Radmožancih je bila v začetku oktobra podpisana, dela so se torej lahko pričela. In so se. Včeraj. Namembnost objekta so, kot smo že poročali, vsebine za delo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Omenjeni Razvojni center bo imel na voljo tudi prostore za druženje skupin otrok in njihovih staršev, objekt pa bo izdelan po želji investitorja, po grafični predlogi objektov tradicionalne kvalitetne arhitekture iz časa v začetku 20. stoletja. Na mestu predvidene gradnje se je nahajala pritlična stanovanjska hiša, ki jo je izvajalec del včeraj porušil. V pritličju objekta bodo urejeni prostori mladinskega centra, na podstrešju bo urejen tehnični prostor, a bo slednje večinoma neizrabljeno.

Center bo namenjen predšolskim in šoloobveznim otrokom ter mladini. Ključna naloga razvojnega centra bodo preventivne dejavnosti in posledično preprečevanje ali zmanjševanje razvojnih zaostankov in morebitne socialne izključenosti ranljivih skupin. Preventivne dejavnosti in pravočasna zgodnja obravnava pozitivno vplivajo na otrokov celostni razvoj in s tem na kakovost življenja celotne družine, kar dolgoročno izboljšuje socialno vključenost tako otrok kot tudi njihovih staršev.

Na narodnostno mešanem območju v delu Prekmurja (t. j. v Lendavi in njeni okolici) je bila že pred časom zaznana potreba po tovrstni dejavnosti (zgodnji obravnavi), saj več kot 30 družin z našega dvojezičnega območja odhaja s svojimi otroci na obravnave v sosednjo Madžarsko. Potreba je bila zaznana tudi s strani vzgojiteljic v vrtcih, ki so s tem področjem premalo seznanjene in potrebujejo strokovno pomoč in krepitev kompetenc ter izobraževanja na to temo.