FOTO: XXV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju v letu 2019

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Lendava, sta včeraj v sodelovanju z Občino Lendava, organizirala XXV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju.
Regijsko preverjanje se je odvijalo na štirih delovnih in šestih predstavitvenih mestih na območju Mestnega parka Roža Lendave, Trga György Zale, Trga ljudske pravice, Mlinske, Kolodvorske in Župančičeve ulice. “Na ta način uresničujemo željo, približati prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih kot bi dejansko potekale ob množični nesreči.”

Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, ki lahko prizadenejo pomursko regijo in širše.

Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah. Namen regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči in predstavitve dejavnosti organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči je naslednji:

– utrjevati in širiti znanje za preprečevanje nesreč, če pa do njih pride, kvalitetno in ustrezno pomagati sebi in drugim,
– pri članih ekip vzpodbujati težnjo po čim boljšem znanju, obvladanju veščin in osvajanju novosti na področju priporočil prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
– obnavljati teoretično in praktično znanje članov ekip in s tem vzdrževati njihovo stalno usposobljenost za dajanje prve pomoči,
– pri članih ekip razvijati izurjenost za usklajeno delo vseh članov ekipe pri dajanju prve pomoči ob najrazličnejših poškodbah,
– razvijati med državljani, člani Rdečega križa, pripadniki Civilne zaščite v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah zanimanje za prvo pomoč ter dejavnosti Rdečega križa in Civilne zaščite v celoti,
– okrepiti obmejno sodelovanje ter preizkusiti sodelovanje domačih in tujih reševalnih ekip ob naravnih in drugih nesrečah,
– predstaviti organiziranost, opremo in naloge organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti so sodelovale ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij v treh kategorijah:

Ekipe za prvo pomoč bodo sodelovale v treh kategorijah:
A. kategorija
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08);
– ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa, organizirane v skladu s Sklepom o določitvi in ustanavljanju enot prve pomoči Rdečega križa za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju RS (GO RKS na 18. seji, dne 27. 1. 2009);
– ekipe za prvo pomoč oz. člani/pripadniki, ki so vpisane v evidenco ECZ in prostovoljcev v skladu s Pravilnikom o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/09);
B. kategorija
– ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Slovenije;
C. kategorija
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav.

Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti iz kategorije A ima pravico sodelovanja na XXV. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo izvedeno oktobra 2019 na Ptuju.

Na preverjanju usposobljenosti so poleg domačih ekip, že tradicionalno sodelovale tudi tuje ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih obmejnih madžarskih županij Zala in Železno ter hrvaške županije Medžimursko. To sodelovanje že vrsto let zelo uspešno poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja, na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovenije s Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko.

V času aktivnosti XXV. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite
in Rdečega križa v Pomurju, so se na prej navedenih lokacija, odvijale predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, Policije, Slovenske vojske, kinologov, gorsko reševalne službe, Rdečega križa Slovenije, AMZS, službe nujne medicinske pomoči ter drugih organizacij, enot in služb, ki aktivno sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Predstavili so se:
– Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota,
– Policijska uprava Murska Sobota,
– Slovenska vojska, Rodovski bataljon 72. BR,
– Štab Civilne zaščite Občine Lendava,
– RKS Območno združenje Lendava,
– Gasilska zveza Lendava in Gasilsko poveljstvo občine Lendava s PGD-ji,
– Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,
– Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,
– Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer,
– Nafta – varovanje in požarna varnost d.o.o. – PIGE,
– Zdravstveni dom Murska Sobota, Služba nujne medicinske pomoči, RP Murska Sobota,
– Zdravstveni dom Ljutomer, Služba nujne medicinske pomoči,
– Zdravstveni dom Gornja Radgona, Služba nujne medicinske pomoči,
– Zdravstveni dom Lendava, Služba nujne medicinske pomoči,
– Podvodna reševalna služba – RP Gornja Radgona, in RP Murska Sobota,
– Kinološka zveza Slovenije – Enota reševalnih psov Slovenije – ERPS, ŠKD Goričko,
– Gorska reševalna služba Maribor,
– DARS d.d. ACB Murska Sobota,
– AMZS, PE Murska Sobota,
– ter drugi organi, organizacije, enote in službe, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja.

Razvrstitve:

Kategorija C:

3. mesto: CZ Lenti
2. mesto: CZ Őrség-Goričko-Raab
1. mesto: Rdeči križ Čakovec

Kategorija B:

1 mesto: GFM Ljutomer

Kategorija A:

8. mesto: Občina Lendava 1.
7. mesto: MO Murska Sobota 1.
6. mesto: RKS OZ Lendava 1.
5. mesto: Občina Ljutomer
4. mesto: RKS OZ Ljutomer 1.
3. mesto: RKS OZ Gornja Radgona 1.
2. mesto: RKS OZ Ljutomer 2.
1. mesto: RKS OZ Gornja Radgona 2.