FOTO, VIDEO: Javna razgrnitev in obravnava za prenosni plinovod

V sejni dvorani občine Lendava se je včeraj, ob 16.00 uri odvila javna razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava, katerega osnovni cilj je zagotovitev povezave slovenskega in madžarskega prenosnega plinovodnega sistema.
V sejni dvorani Občine Lendava se je včeraj od 16.00 ure naprej odvijala javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta, predstavljeno je bilo poročilo o vplivih na okolje in osnutek okoljevarstvenega soglasja in strokovnih podlag. Dokumentacijo so predstavili predstavniki pristojnih ministrstev ter predstavniki investitorja, prisotni pa so bili tudi občinski arhitekt, župan, predstavniki Petrola Geoterm, Geoenerga, Term Lendava in dva občana.

Plinovod na omenjeni trasi bo sicer gradbeno zahteven projekt, saj je glede na projekcijo, po celotni dolžini pod zemljo prava mreža cevovodov (plinovodi -še delujoči in tudi nedelujoči, toplovod Term Lendava ter naftovodi). Med drugim obstaja možnost, da je kakšen plinovod ali naftovod morda celo nevrisan oz. neoznačen. Več v videoposnetku razgrnitve …