FOTO: Vaja: Rešili zajetega talca

Pripadniki 1. čete 10. pehotnega polka so med usposabljanjem iz zračnega juriša na vadišču Berek pri Murski Soboti minulo soboto opravili vajo. Preiskali so območje in objekte, rešili zajetega talca, evakuirali ranjenca in se izmaknili iz območja delovanja. Usposabljanje vodov 1. čete je del izgradnje motorizirane bataljonske bojne skupine, enega pomembnejših ciljev slovenske vojske v tem letu.

Response code is 404

Foto: Jaka Presečnik