FOTO: V petek se je v Centru Bánffy odvijal dogodek “razmetana,” predstavitev zvezkov Vsakdanji junaki

Nekaj mladih, Lara Horvat, Noémi Végi, Martina Tivadar, Sarah Abraham, Gergely Tomka, Ottó Močnek in Péter Császár je pripravilo intervjuje s starejšimi krajani, ki s svojimi dejanji, vedenjem ali življenjskim delom izstopajo iz povprečja in so v naših očeh junaki. Pričevanja so strnili v zvezek z naslovom Vsakdanji junaki, ki so ga v centru Bánffy predstavili minuli petek.
V izdani publikaciji so predstavili Józsefa Gerencsérja, Józsefa Birója, Gézo Doro starejšega, Ilonko Császár, Istvána Hagymása, Györgya Tomko, Tomaža Galicsa in Istvána Toplaka. “Poseben pečat našemu pisanju dajejo predvsem pripovedi o doživetjih, ki temeljijo na osebnih izkušnjah. Pri pisanju besedil smo si ob intervjujih pomagali tudi s članki in s knjigami oziroma z drugimi spletnimi viri in strokovnim gradivom. Besedila so lahko dobro izhodišče tistim, ki želijo raziskovati predstavljene osebe ali njihovo dejavnost. Intervjuje so mladi pripravili samostojno. Mladi so izkoristili priložnost in prisluhnili pripovedim starejših.

Zapisi niso le besedila, ki podajajo gole informacije, ampak so osebne refleksije o različnih temah, ljudeh in o svetu, ki vsebujejo lastna razmišljanja. To je vez med mladimi in starimi, katere jim nihče več ne more vzeti. Sedem mladih bo ideje starejših ohranjalo v mislih, v dejanjih in v tiskani obliki. Med delom sem se tudi jaz veliko naučil od obeh starostnih skupin. Ponosen in hvaležen sem, da je bila »čarobna palica« v mojih rokah. Zvezki bodo objavljeni tudi na spletu, sedaj pa so na voljo v Centru Banffy,” je dejal Miha Štampah.

FOTO: Tomaž Galič