FOTO: V okviru projekta VNRC Dolinsko izvedli delavnico peke slanega peciva

V okviru projekta Večnamenski romski center (VNRC) Dolinsko, je Ljudska univerza Lendava v sodelovanju s Hišo generacij Perec ter s pomočjo upokojenk Društva upokojencev Lendava izvedla delavnico pečenja slanega peciva za Rominje. Delavnica je primer čudovitega medkulturnega in medgeneracijskega sodelovanja.
Vlada v maja sprejetem nacionalnem programu ukrepov za Rome za obdobje 2017-2021 kot enega od ukrepov predvidela tudi vzpostavitev večnamenskih romskih centrov. Vzpostavili so jih 11, na javni razpis, ki se je iztekel v začetku tega meseca, pa je bilo prijavljenih devet projektov. Izbrani prijavitelji so bili centri za socialno delo Trebnje, Črnomelj in Krško, Ljudska univerza Kočevje, Ljudska univerza Lendava, Razvojni izobraževalni center Novo mesto ter Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja večnamenskih romskih centrov, v katerih se bodo izvajale aktivnosti namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov in pripadnic romske skupnosti v Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti.

V sklopu tega projekta se bo v romskem naselju v Dolgi vasi zgradil dejanski večnamenski romski center. Šlo bo sicer za montažno gradnjo, v vrednosti malo čez 50 tisoč evrov, po prvotnih načrtih pa naj bi ga odprli v začetku aprila. To je sicer precej ambiciozen datum. V tem času, ko objekta še ni, nosilec projekta Ljudska univerza Lendava oziroma za projekt zadolžena Nataša Horvat iz Dolge vasi, projektne delavnice izvaja v različnih objektih. Projektna delavnica peke slanega peciva za Rominje, se je predvčerajšnjim odvila v učilnici za gospodinjstvo, na DOŠ II Lendava.

Namen aktivnosti, ki jih bodo v letih 2017 – 2021 izvajali v večnamenskih romskih centrih, je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje v družbo.

Za delovanje posameznega centra je v celotnem obdobju izvajanja projekta, ki se zaključi 30. septembra 2021, namenjenih 152.727,26 evra. Kot so še pojasnili na ministrstvu, 80 % namenskih sredstev zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa Slovenija.

FOTO: Nataša Horvat