FOTO: V jedilnici DOŠ I Lendava predaval pater, dr. Karel Gržan

Minuli ponedeljkov večer  se je v jedilnici DOŠ I Lendava zbralo veliko število ljudi, ki so prišli prisluhniti besedam patra, dr. Karla Gržana. Predavanje patra je organiziralo društvo za pomoč v stiski Zarja in Župnija Lendava, ob sodelovanju DOŠ I Lendava in VDC Lendava.

Kaplan dr. Karel Gržan je slovenski duhovnik, publicist in doktor znanosti s področja lateralnih ved. Rodil se je 1958 v Celju, diplomiral na teološki fakulteti v Ljubljani, leta 1985 pa je bil posvečen v duhovnika. Leta sedaj živi in opravlja duhovniško delo v župniji Solčava. Poleg svojega duhovnega dela in pisanja se ukvarja tudi s problematiko zasvojenosti. Leta 1997 je na Razborju na Lisci ustanovil prvo in edino komuno za dekleta na slovenskem. Leta 2004 je vodil priprave za odprtje prve skupnosti za pomoč odvisnikom v Pomurju. Zanimajo ga različna področja od zgodovine do pisanja problemskih tematikah in stiskah sodobnega človeka.  Ni običajen duhovnik, čeprav živi skromno in odprto med ljudmi. Veliko piše, izdal je več kot 30 knjig, predvsem o medčloveških odnosih, pa tudi o arheologiji. Življenje je posvetil razdajanju revnim, nemočnim, trpečim in odvisnikom. Išče odgovore in poti zase, za ljudi v stiski in za Cerkev, ki ji pripada.

Zadnji dve knjigi: “Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih” in “Vstanimo, v suženjstvo zakleti!” sta postali uspešnici. Še posebej izstopa slednja izdana v dveh delih s podnaslovom: “Stop smrtonosni  igri polov” in “Izstop iz smrtonosne igre polov”.

“Tako smo navzoči lahko neposredno prisluhnili besedam avtorja, ki v zvezkih zelo odkrito piše o času, ki ga živimo. Veliko napisanega je namenil polarizaciji v katero smo vpeti, v svet dvojnosti dobrega in hudega. Nakazal je kako napetost polarizacije razrešiti tako, da vodi v evolucijo, v konstruktivnost in ne v konflikt in dvoboj. Kako preraščati ujetosti, ki so več kot očitne, v ta bedasti in bolni koncept življenja, za katerega nam pravijo, da je edini možen,” nam je povedal Božo Pongrac, predsednk društva Zarja.

“Naša civilizacija je v zadnjem obdobju doživela preveč krvavih epizod, da na obstoječi način ne moremo graditi. Treba je ozavestiti dejstva in napetosti, jih uporabiti za nekaj svetlega, za družbeno pozitivno gibalo. Ozavestiti moramo temeljno prevaro, ki se je zgodila. Ekonomijo je zamenjala “krematistika,” le-ta je samo skrb za dobiček in izkoriščanje drugega. Je v interesu globalnega imperija kapitala,” v svojih predavanjih govori pater Gržan.

“Želja pisca je predvsem, da osvetli javnost o prikritih interesih iz ozadja in nakazuje smeri možnih izstopov iz manipulacij, v katere smo vpeti. Stavi na vlogo ozaveščenosti, prebujenih posameznikih in ljudskih gibanj. Poudarja, da nobena razlika v narodnosti, kulturi, religiji … ni razlog, ki bi lahko kar koli (v nas ali zunaj) vodil v dvobojevanje. Različnost nam je dana za dopolnjevanje in sodelovanje. Ob vsej zahtevni in težki  tematiki, je Gržan med predavanjem poskrbel tudi za sprostitev in nas z kar nekaj anekdot  iz lastnega življenja kar prisrčno nasmejal,” zaključuje Pongrac.

FOTO: Leo Roudi