FOTO: V hotelu Cubis predstavili projekt vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov

V sejni sobi hotela Cubis v Lendavi se je včeraj odvila novinarska konferenca, na kateri so predstavnikom medijev predstavili čezmejni projekt financiran s strani Evropske unije, Ethos Land. Cilj projekta je do sredine leta 2021 vzpostaviti mrežo družbeno odgovornih turističnih ponudnikov na območju obmejnega prostora Slovenije in Madžarske.
Etični turizem je oblika razvoja turizma, ki zagotavlja gospodarski in družbeni razvoj ob hkratnem varovanju okolja, torej vključuje okoljske, gospodarske in socialne vidike. Etični turizem zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij. Je priložnost za krepitev lokalnega gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest, angažiranje posameznikov iz različnih ciljnih skupin ter pot do postopnega zmanjšanja razvojnega zaostanka obmejnih regij.

S pomočjo omenjenega projekta bodo nastale nove prenočitvene kapacitete na obmejni slovenski in madžarski strani, obogatena bo ponudba lokalnih produktov, te pa bo moč kupiti v za to urejeni trgovini in tudi na vzpostavljeni spletni trgovini. Namen projekta je v glavnem promocija slovenskega in madžarskega obmejnega prostora, ter da se pritegne čim več obiskovalcev oz. turistov.

To je oblika turizma, ki zagotavlja, da finančni učinki turizma ostanejo v regiji, katero so turisti obiskali. V nasprotju s “kapitalskim” turizmom, kjer se profit prelije k investitorju, vsi eksterni stroški pa ostanejo pri domačinih. Etični turizem želi sliko obrniti: turisti bodo dobili dostojne produkte in storitve za svoj denar ter bodo istočasno vedeli, da so s porabljenim denarjem prispevali k boljšemu življenju lokalnega prebivalstva.

V okviru projekta bodo ustvarili ali prenovili in opremili več turističnih objektov, namenjenih osveščenim (etičnim) turistom – kolesarjem, pohodnikom, kot tudi skupinam otrok, skupinam, ki se ukvarjajo z osebno rastjo, … V razvoj kapacitet bodo vključene ranljive ciljne skupine, ljudi bodo učili novih znanj in veščin, kar jim bo omogočilo več možnosti za zaposlitev.

Projekt so zasnovali na vključevanju in povezovanju etičnih in družbeno odgovornih lokalnih ponudnikov z obeh strani meje z namenom skupnega nastopa na trgu. Majhnost posameznega ponudnika ne doseže želene ciljne skupine, skupni nastop ponudnikov pa lahko ustvari prepoznavnost regije in etične oblike turizma. Regijo in destinacijo bodo oglaševali ciljno, tam kjer verjamejo, da se nahajajo ozaveščeni turisti.

Vrednost projekta je 1.086.198,40 EUR, od tega je 923.268,64 EUR evropskih sredstev.

Projektni partnerji:

– Razvojna agencija Slovenska krajina
– Zavod Marianum Veržej – Center DUO
– Občina Sakalovci
– Makrobios Panonija so.p., Permakulturni center za boljšo kvaliteto življenja in za pot k
samozadostnosti, Lucova
– Együtt Sikeres Nováért Egyesület
– Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p.
– A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány