FOTO: V Genterovcih so se že pričela obnovitvena dela

V letošnjem letu se je Občina Lendava na podlagi opravljenih ogledov stanja objektov ter popisov po krajevnih skupnostih odločila za obnovo treh objektov. Gradbena dela so se na genterovskem gasilskem domu ter vaškem domu že pričela, zaključek vseh izvedbenih del skupaj pa je predviden do konca oktobra 2020.
V Genterovcih bo poleg vaškega doma, opravljena tudi sanacija pripadajoče garaže oz. gasilskega doma. Dela obsegajo zamenjavo strešne konstrukcije in kritine, delno zamenjavo oken in vrat, sledila bo ureditev fasade objekta, izvedena bo horizontalna izolacija sten, ureditev dostopa za invalide, priklop na kanalizacijo, ureditev sanitarij ter oplesk sten in stropov.