FOTO: V Dobrovniku že pospešeno nastaja Center za zaščito in reševanje

Občini Lendava in Dobrovnik gradita vsaka svoj Center za zaščito in reševanje. Čeprav so Lendavski prostovoljni gasilci obljub trenutnega župana mag. Balažka bili deležni marca 2017 na takratnem rednem letnem občnem zboru – objekt naj bi pričeli graditi še isto jesen, pa so se v Dobrovniku besede že pred meseci spremenile v dejanja.
Obe občini se sicer gradnje, ki sta jo načrtovali dlje časa, zdaj lotevata brez sofinanciranja države in pri obeh vrednost naložbe bistveno presega načrtovani znesek. To pomeni, da se breme gradnje prenaša v prihodnje proračune. Če so v Lendavi trenutno še obljube, pa je povsem drugače v Dobrovniku. Občina Dobrovnik namreč že gradi 420 kvadratnih metrov velik objekt ob tamkajšnjem kulturnem domu, ki bo prav tako namenjen delovanju Centra za zaščito in reševanje.

V letošnjem proračunu imajo v Dobrovniku zagotovljenih 300 tisoč evrov, prihodnje leto pa predvidevajo v načrtu razvojnih programov za projekt nameniti še dodatnih 225 tisoč evrov. Tudi dobrovniška občina se je naložbe lotila brez sofinanciranja oziroma za prvo fazo gradnje namenja ob sredstvih iz občinskega proračuna še sredstva po 23. členu zakona o financiranju občin (ZFO). Letos je po ZFO upravičena do nepovratnih 46.382 evrov, v enakem znesku pa lahko najame za investicije tudi državno posojilo.