FOTO: V Beltincih pričeli z obnovo tamkajšnje župnijske cerkve

Župnijska cerkev sv. Ladislava v Beltincih v teh dneh doživlja temeljite spremembe. Tamkajšnja cerkev bo namreč temeljito obnovljena. Notranjost je že izpraznjena, cerkev pa ograjena.
Obnova župnijske cerkve je v polnem teku. Obnavljajo temelje in notranjost, zaradi tega so tudi povsem izpraznili notranjost in ogradili okolico. Kako dolgo bo cerkev zaprta zaradi obnove, še zaenkrat ni znano.

Zgodovina cerkve

Prvo cerkev omenjeno v letu 1669 so uporabljali grofje, ki so prebivali v beltinskem gradu. Bila je lesena, pokrita s skodlami na glavnem oltarju pa je bila slika Gospodovega vstajenja. Za ljudstvo pa so cerkev zgradili leta 1742. Kot samostojna je župnija Beltinci omenjeni leta 1760. General Ladislav Ebergenyi je dal zgraditi 1742. leta beltinsko cerkev posvečeno sv. Ladislavu. Ta pa ni posvečena njemu ampak madžarskemu kralju, ki ga je katoliška cerkev razglasila zaradi tega ker je kot vladar poglobil in utrdil katoliško vero za blaženega. Cerkev je zidana v baročnem slogu.

V letu 1890, so ji na severni strani dozidali stransko ladjo, 1894. so prizidali stransko kapelo ave Marija s kamnitim oltarjem. Pod to kapelo je grobnica grofov Zichyjev, zgrajena okrog 1895. leta. V začetku stranske ladje je zvonik, ki so ga sezidali leta 1777. Cerkev ima čudovito pročelje saj sta ob glavnem vhodu v cerkev na desni in levi strani dva stolpa. Prvotni oltar je bil iz leta 1799.

Sedaj je oltar preurejen in na njem je tabernakelj. Nad oltarjem je slika sv. Ladislava. Daritveni oltar je cerkev dobila leta 1972. Prižnica je postavljena 1959. leta in ima slike evangelistov. Krstni kamen je iz leta 1749. V stranski ladji so štirje kipi: Srca Jezusovega, sv. Marije, sv. Jožefa in sv. Frančiška. Križev pot pa so kupili 1903. leta v Švici. V beltinski cerkvi sv. Ladislava so štirje zvonovi. V cerkveni grobnici so pokopani grof Avgust Zichy, njegova žena Hedvika in njune hčere: Marija, Teodora in Anastazija.

Na cerkvenem trgu je na visokem stebru kopija kipa sv. Teodorja, nekdanjega zavetnika Benetk, kjer so imeli beltinski grofje Zichyji, svojo počitniško hišo. Je iz lesa in 1993. leta obnovljen. Na cerkven trgu je tudi »beneški« studenec. Župnišče so zgradili 1736. leta, prenovili v 1962. in 1989. letu. 1989. leta, so izolirali temelje, na novo uredili električno inštalacijo in napeljali vodovod. Leta 1982 so ob beltinskem župnišču zgradili župnijski dom, v katerem so tri učilnice. Od leta 2008 deluje v župnijskem domu glasbena šola.

Beltinska župnija lepo skrbi za prvotno zunanjo podobo cerkvene zgradbe. Po navodilih spomeniškega varstva so pročelje nazadnje obnovili 1985. leta, 1993. leta pa so obnovili notranjost cerkve. So jo prepleskali in obnovili freske. Leta 1996 so bile na koru postavljene nove orgle z 28 registri.