FOTO: Urejanje dvorišča lendavske knjižnice

Na dvorišču lendavske knjižnice potekajo gradbena oz. obnovitvena dela. Dvorišče knjižnice je že lep čas bilo potrebno obnove, obnovljeni pa bodo tudi trije dimniki na strehi stavbe.

Predmet javnega naročila je Ureditev dvorišča knjižnice v Lendavi, ki obsega:
– rušitvena dela (odstranitev obstoječega asfalta na dvorišču objekta, betonskih plošč in robnikov, odstranitev meteorne kanalizacije in zemljine, itd.)
– sanacija cokla ob pomožnem objektu
– ureditev nove zelenice
– izvedba drenaže ob objektu knjižnice
– tlakovanje površine dvorišča
– izvedba kanalizacije in vodovoda
– sanacija ograje – zid 1 in zid 2
– sanacijo treh dimnikov na objektu knjižnice
– druga dela (čiščenje obstoječih tlakovcev in betonskih površin, izdelava snegolova, zakoličba, izdelava PID-ov ipd.)