FOTO: Ureditev parkirišča in infrastrukture pred srednjo šolo: Najugodnejši je bil hotiški Nograd

Ureditev parkirišča in infrastrukture pred srednjo šolo se je že pričela. Izvajalec del, to je podjetje Nograd iz Hotize, ki je bilo najugodnejši ponudnik, je gradbišče že zavarovalo s panelnimi ograjami, dela pa bi se , po prvotnem planu, morala zaključiti do konca oktobra, a se bodo, kot kaže, krepko zamaknila.
Ob Dvojezični srednji šoli bodo že kmalu nastala parkirišča za avtobuse, invalide in osebne avtomobile. Naročnik oz. investitor del je Občina Lendava. Predmet projekta je torej ureditev parkirišča v starem mestnem jedru in sicer ob občinski lokalni cesti LK 207241 pri Dvojezični srednji šoli Lendava, ki obsega ureditev parkirišč (10 parkirišč za avtobuse, 8 parkirišč za invalide in 23 parkirišč za osebna vozila), odvodnjavanja meteorne vode, dovozna cesta, javna razsvetljava, tlakovanje in zasaditve območja.

Čeprav bi se dela morala zaključiti do konca oktobra, pa je občina javno naročilo zaključila kot neuspešno in ga ponovilo. Na objavljeno javno naročilo je namreč takrat prispelo pet ponudb, ki so presegale finančna sredstva naročnika (Občina Lendava) za ta namen in ocenjeno vrednost naročila ter mejno vrednost 500.000 EUR brez DDV za izvedbo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, zato se je naročnik odločil zavrniti vse prejete ponudbe in zaključiti postopek kot neuspešen.

Po tem, ko se je začel nov postopek oddaje javnega naročila, je kot najugodnejši ponudnik za izvedbo del bilo izbrano podjetje Nograd iz Hotize.