FOTO: Turnišče: Ureditev fitnes centra v polnem zamahu

Konec letošnjega januarja so se pričela gradbena dela na projektu “Fitnes center Turnišče,” I. faza. Gradbena dela potekajo v zgradbi bivših poslovnih prostorov Rodovite. Izvedla se bo rekonstrukcija objekta v spodnjem delu in prilagoditev prostora za potrebe fitnesa. Urejen bo tudi nov dostop do objekta. Na podlagi javnega naročila št. JN007043/2020-W01 je za izvedbo gradbenih del bilo izbrano podjetje Zidarstvo Maučec d.o.o., kot najugodnejši ponudnik. Vrednost projekta I. faze znaša 141.962,63 EUR. Dela se bodo izvajala dva meseca. V tem času bo prehod skozi dvorišča Rodovite onemogočen. Vhod do posameznih delov objekta je dopusten le s strani trgovine Jager. Vrednost projekta I. faze znaša 141.962,63 evrov.