FOTO: Študenti Oddelka za arheologijo zgradili peč po vzoru peči iz najdišča Oloris pri Dolnjem Lakošu

Študentje Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete, Oddelek za arheologijo, so minuli petek pod vodstvom asistenta Mance Vinazza, v parku pred omenjeno fakulteto zgradili prazgodovinsko peč za žganje keramike po vzoru peči iz najdišča Oloris pri Dolnjem Lakošu. V mlajši bronasti dobi so jo uporabljali za žganje keramičnih posod.
“Gradnja peči je trajala kar šest ur, študentje pa so bili neposredno vključeni v celoten proces in tako pridobili dragocene izkušnje ter v praksi preizkusili nekaj, o čemer se večinoma učijo zgolj v teoriji,” so zapisali. Ob peči so študenti med drugim zgradili še ognjišče, ki je nastalo po vzoru ognjišča, ki so ga sami odkrili med izkopavanji na terenu, na najdišču Čreta pri Mariboru. “Da bi ugotovili, kakšno hrano so takrat poznali, je potrebno izvesti raziskave. Predvsem je treba najti zelo dobre vzorce – semenke ali ostanke hrane. Do sedaj so odkrili predvsem ostanke prosa, pire, boba, lešnikov in različnih vrst mesa. Gradnja prazgodovinske peči in ognjišča je bil drugi v seriji letošnjih preddogodkov Evropske noči raziskovalcev 2020 v organizaciji evropskega projekta Humanistika, to si ti,” so še zapisali.

Dolnji Lakoš – Bronastodobna naselbina Oloris

Na poljih z ledinskim imenom Oloris, okrog 500 metrov severno od vasi se nahajajo ostaline naselbine iz mlajše bronaste dobe. Naselbina se nahaja znotraj enega od okljukov potoka Črnec. Dobro ohranjena, mestoma do 50 cm debela kulturna plast z bogatimi drobnimi najdbami, je zakladnica podatkov za preučevanje tega obdobja v širšem prostoru. Obljudeno je bilo v poznem 14. in v 13. stoletju pr. n. št. in predstavlja za zdaj edino načrtno raziskano naselje iz tega časa v Sloveniji. Oloris je arheološko najdišče, ki po svoji pomembnosti presegajo slovenski okvir.

Naselje je bilo locirano v enega od okljukov potoka Črnec. Obdano je bilo z leseno ogrado, za katero so v glavnem uporabili hrastov les. V notranjosti naselja so na dveh rahlo dvignjenih predelih odkrili največjo gostoto poselitve. Od nekdanjih stavb so se ohranili le sledovi lukenj za vertikalne stojke in deli podrtih sten. Na južnem delu Olorisa, kjer je bila raziskana večja površina, se je iz tlorisov dalo ugotoviti, da so hiše stale tesno druga ob drugi, med njimi pa so bili ozki prehodi. Gre torej za gručasto razporeditev stavb okoli dvoriščnega prostora, kjer se je odvijalo življenje. Na dvorišču med stavbami so bile odkrite štiri peči. Naselje v Dolnjem Lakošu je bilo obljudeno v poznem 14. in v 13. stoletju pred Kr. in predstavlja za zdaj edino načrtno raziskano naselje iz tega časa v Sloveniji.

FOTO: Humanistika, to si ti