FOTO: Strokovnjaki pričeli z restavriranjem matične knjige lendavske župnije

Matične knjige so javne listinske knjige, ki evidentirajo tri stanja oseb – rojstvo, poroke in smrt. Zanje je značilno načelo oficialnosti, enotnosti (enaki obrazci), javnosti, ter verodostojnosti. V minulih dneh se je pričelo restavriranje matične knjige lendavske župnije, ki zajema praktično celotno 18. stoletje. Restavriranje poteka v Centru za restavriranje in konzerviranje arhivskega gradiva, ki spada pod Arhiv Republike Slovenije.
Matične knjige sodijo poleg zemljiške knjige in katastra v sklop treh najpomembnejših javnih evidenc, zato so izjemno pomembno arhivsko gradivo in sodijo v prvo kategorijo nacionalno pomembne dediščine. Sodijo pa tudi v kategorijo gradiva, ki je zelo veliko v uporabi. Zato so poškodbe najpogosteje posledica uporabe. To je vzrok poškodb tudi lendavske matične knjige. Pojavljajo pa se tudi drugačne poškodbe. Takšna restavriranja so po navadi precej obsežna dela. No, tokrat je na svoj račun prišla matična knjiga lendavske župnije, v kateri je zajeto praktično celotno 18. stoletje, kar torej pomeni, da gre za pomemben dokument tistega časa, navezan na tukajšnji kraj.

Restavratorji bodo torej poškodovano arhivsko gradivo, kar omenjena matična knjiga je, restavrirali in konzervirali. Gre za debelo knjigo iz leta 1715, ki velja za najstarejše pisno gradivo našega območja. Center za restavriranje in konzerviranje arhivskega gradiva sicer z lendavsko župnijo še ni sodeloval, a da je knjiga v dobrih rokah, pove podatek, da tamkajšnji strokovnjaki veljajo za dobre konzervatorje in restavratorje prav pisnega gradiva. Knjiga obsega nekaj manj kot 900 strani, spisi pa so povečini še relativno dobro ohranjeni, pa čeprav knjiga kaže očitne znake starosti, vezana pa je na zanimiv, a hkrati neobičajen način.

Knjigi manjka hrbtni del, nekoliko poškodovana je tudi prednja in zadnja platnica (obe imata leseno osnovo zalepljeno skupaj iz treh tankih plat, zunanji deli pa so prevlečeni s kozjim usnjem). Knjiga bo najprej deležna večkratnega temeljitega pregleda, narejen bo zapisnik pregleda, kjer zabeležijo prav vse posebnosti. Pomembno je seveda ohraniti vse elemente, brez dodajanj, saj bi to zgodovino knjige lahko izkrivilo. Restavriranje bodo strokovnjaki pričeli s suhim čiščenjem, to pomeni, da se očistijo vse površine listov, za tem sledi dopolnjevanje manjkajočih delov in lepljenje raztrganin. Za zelo poškodovan list je potrebnega en dan dela, manjkajoči papir pa nadomestijo z japonskim papirjem. Stroške bo v celoti krila lendavska župnija, knjiga pa bo nared, v kolikor ukrepi zaradi koronavirusa ne bodo še strožji, čez dobrih osem mesecev.