FOTO: Stoletja Lendave

Predvčerajšnji večer so v Galeriji-Muzeju Lendava odprli stalno zgodovinsko razstavo, z naslovom “Stoletja Lendave.” Razstavo je predstavil dr. Zoltán Lendvai Kepe višji kustos in tudi avtor razstave, razstavo pa je odprl Dubravko Baumgartner, direktor Galerije-Muzeja Lendava.
Mesto Lendava, znano kot nekdanja Dolnja Lendava, se razprostira na ravninskem območju ob spodnjem toku reke Mure, neposredno pod jugozahodnim vznožjem Zalskega pogorja, na stičišču madžarske, slovenske in hrvaške jezikovne meje. Mesto z okolico je do leta 1920 spadalo k Ogrski, po trianonski pogodbi pa je bilo območje priključeno Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Skozi zgodovino se je mogoče z imenom naselja Lendava srečati v različnih jezikih in različicah, v madžarskem jeziku se je najpogosteje pojavljalo kot Alsólendva, Alsólindva ali Lindva, v slovenskem kot Dolnja Lendava ali Lendava, v hrvaškem kot Donja Lendava, v nemškem jeziku kot Unter Limbach, v latinščini pa kot Lyndwa Inferior. Na samem začetku velja razjasniti dejstvo, da sta tako rekoč celo tisočletje obstajali dve Lendavi, in sicer Dolnja Lendava v zgodovinski Zalski županiji in Gornja Lendava v zgodovinski Železni županiji. Dolnjo Lendavo so hkrati z Gornjo Lendavo, ki leži 50 kilometrov severozahodno od nje, preimenovali leta 1934 in nato še enkrat po drugi svetovni vojni leta 1952. Od takrat se Gornja Lendava imenuje Grad, Dolnja Lendava pa v slovenskem jeziku Lendava, v madžarskem pa Lendva.

Strateški pomen naselja z okolico je izhajal predvsem iz dejstva, da je tukaj od nekdaj obstajal prehod čez Muro, za katero so značilni močni tokovi. Pokrajina je bila v starem veku del Rimskega cesarstva, v okviru njega pa del province Gornja Panonija oziroma Pannonia Superior. Skozi njo je potekala znamenita starodavna jantarjeva pot, ki je vodila iz Italije preko Panonije do Baltika. Med pomembnima mestoma v provinci, Poetovio (Ptuj) in Savario (Sombotel), sta na desnem in levem bregu Mure nastali naselji Halicanum (Sveti Martin na Muri) in Lygano (Dolnja Lendava).

FOTO: Leo Roudi