FOTO: Spominska konferenca ob 130-letnici izida prvega lendavskega časopisa Alsó-Lendvai Hiradó in odprtje razstave

V veliki sejni dvorani v mestni hiši v Lendavi se je včeraj med 10.00 in 13.00 uro odvila spominska konferenca ob 130-letnici izida prvega lendavskega časopisa Alsó-Lendvai Hiradó (Dolnjelendavske novice). Ob 15.00 uri je sledilo odprtje razstave lendavskih časopisov v preddverju Gledališke in koncertne dvorane.
Letos obeležujemo 130 let od izida prvega tiskanega medija v Dolnji Lendavi. V nedeljo, 12. januarja 1889 je namreč izšla prva številka tednika Alsó-Lendvai Hiradó/Dolnjelendavske novice. V drugi polovici 19. stoletja so bili v državi ustanovljeni številni podobni mediji in tako so tudi v večjih mestih regije začeli izhajati različni časniki. Alsó-Lendvai Hiradó/Dolnjelendavske novice so svojim bralcem vsak teden na 4 straneh ponujale zanimivo branje ter sveže, predvsem lokalne pa tudi nacionalne novice.

Programska zasnova časopisa v prvi, tako imenovani predstavitveni številki, se začne z besedami: “Z ustanovitvijo časopisa izpolnjujemo splošno zaznano potrebo v našem mestu.” Nato pa sta v nadaljevanju poudarjeni dve dejstvi, in sicer, da je namen časopisa umirjena objektivnost oziroma da želi biti časnik z resno podobo, pri čemer bo njegovo vodilo vedno določena zadeva in ne posameznik.

Po tistem, ko je leta 1867 postala Lendava okrajno središče, se je namreč mesto začelo intenzivno razvijati, v upravno središče pa so se priselili uradniki, učitelji in drugi pismeni predstavniki meščanskega sloja, ki so si želeli pisane besede, zato so na primer že leta 1871 ustanovili bralni krožek oziroma knjižnico. K ustanovitvi tiskarne oziroma tiskarn in časopisov pa sta sočasno občutno pripomogla tudi ukinitev cenzure ter razvoj in dostopnost tiskarstva.

Sodelujoči na spominski konferenci:

 • Dr. Halász Albert
  Okoliščine začetka dolnjelendavskega tiska
 • Dr. Göncz László
  Značaj Dolnje Lendave v času nastanka časopisa Alsó-Lendvai Hiradó ter vloga tega tednika z vidika raziskovanja lokalne zgodovine
 • Dejan Süč
  Najpomembnejši dolnjelendavski tiskar: Ernő Balkányi
 • Dr. Lendvai Kepe Zoltán
  Zgodovina Hadikove mumije v stolpcih časopisa Alsó-Lendvai Hiradó
 • Tadeja Andrejek
  Poročanje tednika Alsó-Lendvai Hirado iz prekmurskih krajev izven ožjega območja Dolnje Lendave
 • Dr. Kovács Attila
  Odlikovanci iz prve svetovne vojne v luči tednika Alsó-Lendvai Hiradó
 • Dr. Bence Lajos
  Alsó-Lendvai Hiradó v letih propada
 • Dr. Papp József
  Tednik Muraszombat és Vidéke kot dragocen vir za raziskovanje lokalne zgodovine