FOTO: Sejem nevladnih organizacij

Zavod za turizem in razvoj Lendava je v sodelovanju z Lokalno razvojno fundacijo za Pomurje v okviru projekta Skupaj pod eno streho pripravil sejem nevladnih organizacij v Lendavi, v šotoru na parkirišču pred hotelom Cubis. Na sejmu so se predstavile nevladne organizacije in socialna podjetja iz Prekmurja.
Sejem nevladnih organizacij je organiziral Zavod za turizem in razvoj Lendava v sodelovanju z Lokalno razvojno fundacijo za Pomurje in je potekal v okviru projekta Skupaj pod eno streho, financiranega iz LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na sejmu se je predstavilo 22 nevladnih organizacij oziroma socialnih podjetij, ki na območju Pomurja in širše delujejo na področjih kulture, socialnega varstva, zdravstva, obnovljivih virov energije, mladine, turizma, kulture, socialnega podjetništva, izobraževanja itd. Prireditev je bila namenjena promociji in predstavitvi nevladnega sektorja širši javnosti, spoznavanju, sodelovanju in mreženju nevladnih organizacij ter osveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organizacijah. Sejem pa je bil tudi priložnost za nevladne organizacije, da stopijo v ospredje in se širši javnosti pokažejo v vsej svoji raznolikosti.

Na sejmu so besede nastopajočim namenili Rozalija Nemec, podžupanja Občine Lendava, Kristjan Šadl, predstavnik Lokalne razvojne fundacije za Pomurje in direktorica Zavoda za turizem in razvoj Lendava Martina Bukovec. Skupno vsem je bilo, da so izpostavili pomen nevladnih organizacij, ki jih le te imajo v lokalnih okoljih. Namreč spekter področij, na katerih delujejo nevladne organizacije, tako rekoč nima meja in to je potrebno predstaviti javnosti. Samo številka, da v Sloveniji trenutno deluje okoli 28.000 nevladnih organizacij, samo v Pomurju pa okoli 1900, in da ta številka še vedno raste, je dovolj zgovoren podatek o pomembnosti nevladnih organizacij v naših okoljih.

Na sejmu so se tako predstavile nevladne organizacije z najrazličnejših področij (okolje, turizem, mladi, kultura, šport, razvoj, sociala in drugo). Predstavili so svoje delovanje in različne izdelke, predstavile svoje delo in projekte ter izkoristile priložnost za promocijo in izmenjavo idej ter povezovanje in morebitna nova projektna partnerstva.