FOTO: Redna letna skupščina lendavskih planincev

Okrog petdeset članov vključno z gosti se je minuli petek zbralo v dvorani novega vaškega doma v lendavskih goricah na redni letni skupščini Planinskega društva Lendava. Prisotni so pregledali delovanje društva v minulem letu ter se dogovorili o načrtih za naprej.




Člani lendavskega Planinskega društva so se tudi lansko leto, čez celotno leto, srečevali na različnih prireditvah, pohodih in akcijah. “Družijo nas ljubezen do gora, narave in veselimo se skupnih trenutkov, ko aktivno sodelujemo ob različnih prireditvah, izobraževanjih in srečanjih,” je uvodoma dejal Štefan Kozak, predsednik. Lansko leto se je v društvu zvrstilo okrog 80 aktivnosti, poudarili pa so le najpomembnejše. Po programu dela za leto 2019 so uspešno izvedli 37 pohodov in izletov v okviru društva.

“Prvo bi poudaril srečanje predšolskih in osnovnošolskih otrok, katerega se je udeležilo zelo lepo število, teden vseživljenskega učenja ter udeležba in predstavitev društva na sejmu v Gornji Radgoni. Udeleževali smo se pohodov, srečanj in prireditev tudi ostalih Planinskih društev v Sloveniji na Madžarskem in na Hrvaškem. Sodelovali smo pri občinskih športnih igrah v organizaciji Športne zveze Lendava. Naši člani so se udeležili delovnega srečanja vodnikov in strokovnega kadra, ki se je odvila v organizaciji Meddruštvenega odbora Pomurje. Kot že tradicionalno smo se udeležili prireditve Bogračfest in sicer s pohodom od mejnega prehoda v Murskem Središću do Lendave s harmonikarji glasbene šole Simona Bučarja. Sodelovali smo pri Evropskem tednu mobilnosti v organizaciji Občine Lendava. V lanskem letu smo izvedli regijsko tekmovanje Mladina in gore (prisotne regije: Pomurje, Podravje, Koroška in Savinjska regija). Kot pomembnejši pohodi so pohodi po poteh Miška Kranjca, pohod proti zasvojenosti in pohod prijateljstva (Madžarska, Slovenija, Hrvaška). Z markacisti in vodniki ter nekaterimi člani društva smo postavljali smerne table na tematskih poteh, kot so: Pot studence, Opekarniška pot, Pot ob meji, Dolinska pot in Pot treh grofij. Na ta projekt smo se uspešno prijavili pri Zavodu za turizem in razvoj Lendava. Seveda pri vsem tem našem programu dela in aktivnosti ne smemo pozabiti na vodnike in markaciste ter člane upravnega odbora, planince in vse ostale, ki so nam kakor koli pomagali pri našem delu,” je dejal predsednik Kozak.

Klub 100: Najboljša Zupanec in Koncutova

Klub 100 deluje v okviru Planinskega društva Lendava in združuje tiste rekreativce, ki se zavežejo, da po možnosti 100 krat letno premagajo pot z ravnice do Piramide, najvišje točke lendavskih goric na nadmorski višini 328m peš ali s kolesom. 14. leto delovanja imamo 26 aktivnih članov, ki redno obiskujejo Piramido. Včlanjenih 26 pohodnikov, je v letu 2019 naredilo 3325 vzponov (leta 2018 – 3486 vzponov).  V letu 2019 je 16 članov doseglo ali preseglo število 100 in se tako zapisalo v Klub 100. Pri moških je največ vzponov naredil Jože Zupanec (679) pri ženskah pa Terezija Koncut (144).

Finance

Društvo je v letu 2019 imelo 13.456 prihodkov in 10.258 odhodkov. Iz leta 2018 so v leto 2019 prenesli nekaj več kot dva tisočaka, stanje na bančnem računu na dan 31.12.2019 pa je bilo 5.287 evrov. Finančni plan za leto 2020 predvideva 10.000 evrov prihodkov.

Plan dela za leto 2020

Pohodi, ture in izleti: V letošnjem letu je predvidenih skupno 41 pohodov, srečanj in izletov v Sloveniji, na Madžarskem, v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem.

Ostale aktivnosti: Vzdrževanje in urejanje spletne strani PD Lendava, informiranje in svetovanje članom in ostalim zainteresiranim za pohode, sodelovanje s Športno zvezo Lendava, Zavodom za Turizem in razvoj Lendava, s Turistično zvezo Lendava vabi ter z drugimi športnimi in turističnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini. Skupščina PZS, san slovenskih planincev, srečanje Markacistov PZS, sodelovanje na Bogračfestu, planinski ples v okviru MDO Pomurja in srečanje Pomurskih planincev v organizaciji PD Lendava.

Aktivnosti mladih planincev: Izvedba planinskega tabora: pohodi, oprema, orientacija, prva pomoč, spoznavanje in prizadevanje za dvig planinske kulture pri mladih, organizacija pohodov za mlade planince, planinski krožki v osnovnih šolah DOŠ II in DOŠ I ter organizacija tekmovanja Mladina in gore.

Aktivnosti Markacistov: Vzdrževanje in markiranje Pomurske planinske poti, dodatna dela na Evropski kulturni poti Sv. Martina ter dela na tematski poti Sv. Urbana in markiranje ter dokončati dela na novih tematskih poteh v Dolgovaških in lendavskih goricah ter v krajevni skupnosti Hotiza.

Mednarodno sodelovanje: V letu 2020 bo izveden pohod in srečanja s planinskimi društvi PD Bundek (Hrvaška),z društvom Mocorgok Lenti (Madžarska), Meteor Kaposvár (Madžarska), ter z ostalimi društvi in podobnimi organizacijami.

FOTO: László Ligeti