FOTO: Redna letna skupščina Društva vinogradnikov Čentiba

Minuli sobotni večer se je v dvorani vaškega doma v Čentibi zbralo 60 članov tamkajšnjega vinogradniškega društva, ki so opravili redno letno skupščino in medse sprejeli tri nove člane.
Tudi Društvo vinogradnikov in sadjarjev Čentiba je minulo soboto v veliki dvorani vaškega doma v Čentibi opravilo redno letno skupščino, kateri je prisostvovalo 60 članov omenjenega društva. Ti so bili seznanjeni o uspešni izvedbi kar 53. dogodkov, ki so se zvrstili v letu 2018, ki poleg rednih dogodkov društva vključujejo še čezmejna povezovanja s sosednjimi društvi iz Madžarske ter z društvi s sosednjih občin.

Društvo je za potrebe izvajanja storitev v minulem letu nabavilo hladilnik ter davčno blagajno, hkrati pa je predsednica društva Dorisz Farics izrazila željo o pridobitvi davčne številke na sosednjem Madžarskem, za potrebe izvajanja storitev čez mejo. Ta je ob tem poudarila še željo po lastnih prostorih, nekaj besed pa je teklo tudi o prihajajoči 30. obletnici društva.

Društvo je iz leta 2017 v leto 2018 preneslo 9.091,96 evrov finančnih sredstev, v letu 2018 pa so ob tem pridelali še 22.654,53 evrov financ. Skupno so tako v lanskem letu operirali z 31.746,49 evri, a jim je po vseh poravnanih stroških (19.517,97 evrov) na računu ob koncu leta 2018 ostalo 12.228,52 evrov. To seveda pomeni, da je društvo poslovalo pozitivno.