FOTO: Prireditev ob materinskem dnevu v Dolini

V Dolini, v tamkajšnjem vaškem domu, so včeraj popoldne pripravili prireditev ob materinskem dnevu. Nastopili so otroci iz Doline, domači ljudski pevci in citrarska skupina. Prireditev sta organizirala KD Sándorja Petőfija in KS Dolina.

Response code is 404

Foto: Lenke Lázár