FOTO: Priprave na gradnjo nove lekarne so se že začele

Pomurske Lekarne so dne 21.04.2015 vložile vlogo za izdajo soglasja k izgradnji nove lekarne ter za podelitev stavbne pravice. Svojo vlogo so utemeljevale s tem, da se trenutna lekarna nahaja v centru mesta Lendava in je za uporabnike na dokaj neugodnem mestu. Priprave na gradnjo so se že začele.

Priprave na gradnjo nove lekarne v neposredni bližini lendavskega zdravstvenega doma so se včeraj v dopoldanskem času že pričele. Bagerist je, ob prisotnosti geologa, izkopaval zemljino, na podlagi katere bo geolog lahko odločil vrsto in globino temeljev za novo stavbo. Kot nam je zatrdil na kraju, so tla glinasta, pri okrog metru oziroma metru in pol pa se nahaja gramoz. Testni jami sta bili vsaj dve.

Lekarna bo torej zgrajena v neposredni bližini zdravstvenega doma. Ker pa gre za parcelo v lasti občine, bo gradnja stekla z verjetno že podeljeno stavbno pravico, torej z dovoljenjem občine, da investitor gradi na njeni nepremičnini. Pri tem pa ima občina možnost investitorju določiti pogoje podelitve stavbne pravice, to je določiti tudi odškodnino za ta namen. Pomurske lekarne bodo investicijo v celoti financirale same. Nova lekarna bo zgrajena ob križišču Kidričeve in Mohorjeve ulice z dodatnimi parkirišči in uvozom za dostavo ob Mohorjevi ulici.

Občinski svet gradnjo potrdil z enim glasom proti

S predlaganim sklepom je na že lanskem zasedanju občinskega sveta soglašalo skupaj 15 (petnajst) članov sveta, PROTI je glasoval 1 (en) član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. Pripombo k novi lekarni je podal svetnik Ivan Koncut.

Po njegovem mnenju se bo uničila zelenica, poslabšala se bo prometna varnost, zaradi uničenja pločnika pa se bo pešcem omejilo gibanje. Po njegovem mnenju bo slabša preglednost ceste (slabša vidljivost izvoza v Kidričevo ulico), Koncut pa je takrat dodal še, da je “z vloge je razvidno, da Pomurske lekarne skrbijo tisti, ki prihajajo z recepti. So pa tudi kupci, ki bodo morali priti iz druge strani Lendave ali od kod drugod po zdravila brez recepta. Od zdravstvenega doma, do obstoječe lekarne je peš manj kot pet minut.”

In zgodovina lekarništva v Lendavi?

Prva lekarna v Prekmurju »Lekarna pri Sveti Trojici« je v tedanji Dolnji Lendavi odprla svoja vrata že davnega leta 1835 v s slamo kriti hiši. Že dve leti kasneje je bila na Glavni ulici zgrajena nova zgradba, kamor so preselili lekarno, ki je na tej lokaciji delovala vse do leta 1960. Od takrat, pa do leta 1994 je imela lekarna svoje prostore na Kranjčevi ulici. Zaradi slabega dostopa in širjenja dejavnosti je lekarna preselila svoje prostore na Mlinsko ulico, kjer deluje še danes.

Iz časov prvega lastnika se je ohranil rokopis »MANUALE«. Gre za priročnik z več kot 3400 recepti in predpisi, ki so razporejeni po abecedi. Med zdravilnimi recepti zasledimo tudi navodila za izdelovanje črnila, rdečila, sredstev za čiščenje madežev in druge nasvete, katere je mogoče uporabljati tudi danes.

Prav tako so ohranjeni tudi prvo lekarniško pohištvo in inventar, ki so razstavljeni v mestnem muzeju.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/113431614612884969612/albumid/6312792127902109681?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]