FOTO: Prenova Slovenske ulice v Murski Soboti se nadaljuje s polno paro

Slovenska ulica, ki je trenutno v fazi prenove že dobiva novo podobo. Po novih tlakovcih bi se lahko sprehodili že konec meseca. Prenova poteka od križišča s Slomškovo ulico do krožišča pri Hotelu Zvezda. Spomnimo: Gre za projekt, vreden 4,3 milijona evrov.
Največji projekt soboške občine v tekočem letu že dobiva prve obrise. Prva faza prenove mestnega središča med hotelom Diana in križiščem z ulico Arhitekta Novaka bi naj bila zaključena že konec tega oziroma začetku prihodnjega meseca. Na tem območju so namreč že bila izvedena vsa zemeljska in instalacijska dela, kar pomeni, da bi se lahko že čez nekaj tednov sprostil promet med Slomškovo, Slovensko in Ulico arhitekta Novaka.

Gre za popolno prenovo mestnega središča in enega največjih celovitih posegov v ta prostor v zadnjem obdobju v Murski Soboti. Celotno območje velikosti približno 1,2 ha bo deležno kompleksne preureditve v granitni tlak. Prenova bo potekala od križišča s Slomškovo ulico do krožišča pri Hotelu Zvezda. Slovenska ulica se bo popolnoma prenovila in spremenila po njeni celotni širini (od stavbe do stavbe). Na ulici bo vzpostavljen umirjen enosmerni promet z možnostjo enostranskega bočnega parkiranja. Celotna ulica bo urejena v enem nivoju, torej brez višinskih razlik. To pomeni, da ne bo več cestnih robnikov, ki bi ločevali pas za cestišče od kolesarske steze ali prostora za pešce.

Asfalt se umika bolj prijaznim materialom: granitne kocke na površinah za motorni promet in granitne plošče na ostalih površinah. S tem bo omogočeno prosto, a hkrati varno gibanje za pešce in kolesarje, ki bodo na Slovenski ulici imeli prednost. Namesto obstoječih dreves, ki bodo kmalu po pričetku del v celoti presajena k Soboškemu jezeru, bo zasajen nov dvojni drevored s kar 93 drevesi. To pomeni, da bo Slovenska ulica po novem imela kar 7-krat več dreves. Pod krošnjami dreves bo postavljena tudi nova urbana oprema. Posebej dobro bo poskrbljeno za ranljive skupine: s tem, ko bo celotna Slovenska ulica na istem nivoju in brez ostrih robov, bodo veliko pridobile družine z otroci, kolesarji, uporabniki skirojev ipd. ter seveda invalidi.

V okviru javnega naročila so bili izbrani najugodnejši ponudniki za izvedbo del. Gradbena in druga obrtniška dela bo izvajalo podjetje Pomgrad d.d., elektroinstalacijska dela Blisk Montaža d.d., strokovni nadzor pa Atrij d.o.o. Gre za največjo investicijo MOMS v letu 2020, saj njena vrednost znaša 4,3 milijona EUR. Projekt je sofinanciran iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Celoten projekt bo sofinanciran s približno 70 odstotki nepovratnih sredstev, preostanek pa bo zagotovila občina. Mestna občina Murska Sobota ta projekt načrtuje kot prednostno naložbo, s katero izboljšuje kakovost mestnega življenja in oživljanje mestnega središča.