FOTO: Predstavili zbornik Pobiralci rose 2021

Sinoči so v počastitev slovenskega kulturnega praznika na sedežu ZKD Lendava – na Dvojki – predstavili nov literarni zbornik Pobiralci rose 2021. Prireditveni prostor so napolnili ustvarjalci zbornika in ljubitelji umetniške besede. V zborniku najdemo besedila 22 literatov, likovno opremo pa so prispevali slikarji, ki delujejo v krožku pod vodstvom akademskega slikarja Dušana Abramušiča. Prireditvi sta prispevala dodano vrednost uveljavljena mojstra glasbenika Peter Koša na violini in Emil Pal na klavirju. Zbornik je bil izdan v 150 izvodih.
Zbornik Pobiralci rose izhaja od leta 2013. Sprva so bila v njem objavljena besedila z literarnih večerov, ki so se dogajali enkrat mesečno, zdaj pa ima bolj sodobno zasnovo in zahvaljujoč likovnikom tudi zanimivejšo likovno opremo. Predsednica ZKD Lendava Elvira Vaupotič Göncz je v svojem uvodniku poudarila, da gre za pomembno zbirko besedil, ki so nastala v »covidnem« času in s svojim nastankom kljubujejo vsem omejitvam, ki jih zahteva čas epidemije. Najboljši beg/umik pred strahom, stiskami in črnogledimi napovedmi je prav ustvarjanje, tako besedno kot likovno. Razveseljivo je, da je svoje izdelke prispevala tudi skupina mladih ustvarjalcev, kar pomeni, da zanimanje za domačo literaturo ne bo usahnilo.

V tokratnih Pobiralcih rose lahko beremo veliko lirskih pesmi z najrazličnejšo vsebino, od ljubezenskih do družbenokritičnih, bivanjskih, tudi nekaj hermetičnih je vmes. Napisane so v slovenskem, madžarskem, srbskem jeziku ter v prleškem in prekmurskem narečju. Prozna besedila je prispevalo manj avtorjev, zanimiva so, ker zrcalijo naš vsakdanjik, gre pa tudi za avtobiografsko spominsko pisanje, za zrcalo trenutnih razmer, ki niso prijazne do posameznika.

Sinočnje druženje ob kulturnem prazniku je bila tudi dobra priložnost za razgovor o stanju ljubiteljske umetnosti v našem kraju. Vemo, da je ljubiteljsko kulturniško gibanje najmasovnejša manifestacija ustvarjanja in delovanja v kulturi na naših tleh. Spoštovati in spodbujati bi jo morali na vsakem koraku, tako kot masovnost v športu ali na kakšnem drugem področju. Si predstavljate naše kulturno življenje brez pevskih zborov, folklornih in gledaliških skupin, brez knjig in revij? Opažamo, da se tudi na lokalnih informativnih kanalih pojavljajo zelo omalovažujoči zapisi tako o avtorjih kot o objavljenih delih, celo poimenske žaljivke, seveda pod različnimi psevdonimi, kar že samo veliko pove o piscih teh besedil. Gre za zavist? Za hudobijo? Za pritlehnost pregretih glav, ki lahko edino na ta način izpihajo svoje frustracije?

Literati in likovniki sporočajo: Tu smo, tu ostanemo in se bomo še naprej dokazovali s svojim delom in z objavami, kot je zbornik Pobiralci rose! Z nobenimi zmerljivkami nas ne morete utišati ne danes ne jutri, nikoli, kajti poslanstvo umetnosti je od nekdaj biti zrcalo družbe, razmer, stanja duha in medčloveških odnosov. Brez tega ne more shajati nobena civilizirana, demokratična družba. To so dobro vedeli že Trubar, Prešeren, Cankar in drugi velikani – umetniki.