FOTO: Poslovili so se od direktorja Doma starejših Lendava

Včerajšnji popoldan so se od direktorja Doma starejših Lendava, ki odhaja v zaslužen pokoj, poslovili stanovalci “Gospodinjske skupnosti.” Uvodoma ga je pozdravila in nagovorila stanovalka Ana Debelec, za tem pa ga je v imenu stanovalcev “Gospodinjske skupnosti” prisrčno pozdravila najstarejša stanovalka Irma Kepe.
“Ker sem najstarejša stanovalka Doma imam prijetno dolžnost, da zbranim spregovorim nekaj besed. Phil Bosmans pravi: Srečen je, kdor sreča soljudi se z njimi zbliža in drug drugemu dajejo varno zavetje. Srečen je, kdor tam, kjer živi, najde dom ter mu ljubezen drugih daje oporo. Vsi stanovalci Doma lahko rečemo, da smo v Domu našli naš drugi dom in z Vami gospod direktor preživeli 2 mandata – 10 let. Lepo je bilo delati z vami, živeti v ustanovi, katero ste vodili vi.

Hvaležni smo Vam za vašo skrb, za pozornost, za dobro počutje vsakega stanovalca. Hvaležni, ker ste nas obiskali vsak teden, se pogovarjali z nami, poslušali naše prošnje in želje. Izvedeli smo, da odhajate, zato smo se zbrali, da vam še enkrat rečemo, hvala za vašo skrb, razumevanje in vašo pomoč. Prepričana sem, da bo naše prijateljstvo še dalje živelo. Obiščite nas, vsak vaš obisk nam polepša dan. Za spomin pa sprejmite od nas skromno darilo, katero vas naj vedno spominja na Dom starejših – na “Mali dom” v Lendavi. Hvala vam za vse,” je v slovo dejala Irma Kepe.

Dom starejših Lendava bo vodil Goran Kuzma

Svet zavoda Dom starejših Lendava je Občini Lendava kot lokalni skupnosti, na območju katere ima javni zavod sedež, dne 1.6.2021 posredoval vlogo za podajo mnenja k imenovanju direktorja doma. Svet Doma starejših Lendava je izvedel razpisni postopek za imenovanje direktorja zavoda, na katerega se je v razpisnem roku prijavil le en kandidat, ki izpolnjuje razpisne pogoje.

Dne 27.5.2021 je svet zavoda Dom starejših Lendava na svoji 14. redni seji imenoval za direktorja Doma starejših Gorana Kuzmo iz Renkovcev in sicer za dobo petih let. Vlogo sveta zavoda Dom starejših Lendava je na svoji 12. seji dne 5.7.2021 obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na isti seji se je predstavil tudi imenovani direktor, ki je ponazoril program dela in vizijo razvoja zavoda Dom starejših Lendava.