FOTO: Podpisana je bila pogodba za investicijsko vzdrževanje cest v občini Lendava

Župan Občine Lendava Janez Magyar in Matjaž Hozjan, direktor podjetja Legartis d.o.o., sta danes v prostorih mestne hiše podpisala izvajalsko pogodbo za investicijsko vzdrževanje cest na območju občine Lendave. V okviru pogodbe bo tako do konca novembra 2021 saniranih in obnovljenih več kot 2,6 kilometrov občinskih cest na 14 odsekih, vrednost gradbenih del pa znaša dobrih 375 tisoč evrov.
Na osmih cestnih odsekih je potrebna popolna rekonstrukcija ceste, s sanacijo tako spodnjega kot zgornjega ustroja ceste ter asfaltne površine. V Gaberju, Kamovcih in Pincah bodo predvideni odseki, ki so trenutno makadamske poti, dobili asfaltno prevleko; na novo bo urejeno tudi odvodnjavanje v teni delu. V Dolini je na dveh odsekih (Tamaškut in Orešje) predvidena sanacija odvodnjavanja, 640 metrov dolga poljska pot v Kapci, ki je zarasla in ni prevozna, pa bo v celoti sanirana, da jo bodo kmetovalci lahko spet uporabljali.

Za posodobitev lokalne cestne infrastrukture na 14 cestnih odsekih bo Občina Lendava s to pogodbo namenila 375.091,04 evro. Občina pa že pripravlja projektno dokumentacijo za naslednji sklop lokalnih cest in javnih poti, ki so predvidena za obnovo v letu 2022. Tako zasleduje cilj, da svojim občanom in obiskovalcem zagotavlja ustrezno in varno prometno infrastrukturo, s tem pa večjo dostopnost in varnost udeležencev v prometu.

Odseki, ki bodo prenovljeni oz. sanirani:

 • Dolina – Aveg (175m)
 • Javna pot – staro Mostje (130m)
 • Javna pot v Pincah (35m)
 • Javna pot Kamovci – Karavla (110m)
 • Javna pot v Gaberju (90m)
 • Javna pot Hotiza – Ložič (310m)
 • Javna pot Hotiza – Mirišče (350m)
 • Javna pot Dolina – Tamaskút (255m)
 • Javna pot v Dolgovaških Goricah (85m)
 • Javna pot v lendavskih goricah (90m)
 • Ureditev poljske poti na Kapci (640m)
 • Ureditev poti k.o. Lendava (50m)
 • Ureditev javne poti Čentiba – Madžardiak (45m)
 • Rekonstrukcija javne poti Dolina – Orešje (300m)

Lokacije >>