FOTO: Podpisan sporazum o vrnitvi judovskega pokopališča v Dolgi vasi svojemu prvotnemu namenu

Judovsko pokopališče v Dolgi vasi je edino v vsem Prekmurju, ki je ostalo neokrnjeno, in je največje judovsko pokopališče v Sloveniji. Pokopališče je negovano in urejeno, čeprav neposrednih potomcev lendavskih Judov že dolgo ni več. Včerajšnji popoldan je bil podpisan sporazum med novoustanovljeno versko skupnostjo Judovsko združenje Slovenije in Občino Lendava o ponovni uporabi pokopališča za namene pokopov.
Na židovskem pokopališču v Dolgi vasi so Jude začeli pokopavati po letu 1850, leta 1880 so ga razširili, nato pa dogradili še mrliško vežico. Je edino judovsko pokopališče v Prekmurju, ki je ostalo neokrnjeno. Na nagrobnikih, ki so obrnjeni proti Jeruzalemu, so tipična judovska imena v latinski in hebrejski pisavi. Pokopališče je negovano in urejeno, čeprav neposrednih potomcev lendavskih Judov že dolgo ni več. Tako tudi ni veliko kamenčkov, ki jih Judje namesto rož in sveč polagajo na grobove.

Judovsko združenje Slovenije – skupnost tradicionalnih Judov in Občina Lendava sta se z včerajšnjim podpisom sporazuma v veliki sejni dvorani zavezala k ohranitvi judovskega pokopališča kot aktivnega pokopališča po judovskem obredu in kot pomembno judovsko kulturno dediščino. Z omenjenim podpisom sta tako občina in omenjena verska skupnost izrazila voljo in interes ponovne vzpostavitve omenjenega judovskega pokopališča, s čimer se pokopališče ne ohranja le kot del kulturne dediščine, temveč ponovno postaja prostor za pokope in edinstveno znamenje oživljanja judovske tradicije. 

Sporazum sta podpisala Ivan Koncut, podžupan v opravljanju funkcije župana Občine Lendava ter predsednik judovskega združenja Slovenije, mag. Elie Rosen.

“Izredno sem vesel, da sva danes z gospodom Ivanom Koncutom, podžupanom Občine Lendava v funkciji župana, podpisala sporazum, o katerem sva se začela dogovarjati že s tedaj županom, zdaj poslancem državnega zbora, Janezom Magyarjem. Dogovor določa, da pokopališče v nadaljevanju uporablja izključno Judovsko združenje Slovenije kot pokopališče za svoje člane. Sporazum je izjemnega pomena, saj mesto Lendava tega območja s tem ne priznava le kot prostora kulturne dediščine, temveč tudi kot kraj judovske verske prakse. S tem, ko se mu po skoraj 80 letih po koncu druge svetovne vojne vrača prvotna namembnost pokopališča za Jude, pokopališče postaja edinstveno znamenje oživljanja judovske tradicije,” je ob podpisu sporazuma povedal Elie Rosen, predsednik Judovskega združenja Slovenije – skupnosti tradicionalnih Judov, ki poudari, da bo Prekmurje eno od območij, na katerega bo skupnost osredotočila svoje delovanje.