FOTO: Podelitev spričeval v Gledališki in koncertni dvorani

V Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi se je včerajšnji pozni popoldan odvila slovesna podelitev spričeval zaključnega izpita, poklicne mature in splošne mature dijakom zaključnih letnikov Dvojezične srednje šole Lendava.
Na DSŠ Lendava je v spomladanskem roku 2018 zaključni izpit opravljalo 16 dijakov, poklicno maturo 15 dijakov in splošno maturo 16 dijakov, skupaj 47 od 49 dijakov zaključnih letnikov.

Uspešnih je bilo 41 dijakov (87,2%).

Uspeh na zaključnem izpitu je 100%, opravilo ga je 16 kandidatov v štirih vzgojno-izobraževalnih programih:

5 dijakinj v programu Trgovec,
5 dijakov v programu Mehatronik operater,
4 dijaki v programu Gastronomske in hotelske storitve,
2 dijaka v programu Pečar-polagalec keramičnih oblog.

Povprečna ocena splošnega uspeha je 3,8 točke.

Martina Madaras, dijakinja programa Gastronomske in hotelske storitve je dosegla maksimalno število, 5 točk.

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2018 opravljalo 15 dijakov, in sicer v treh vzgojno-izobraževalnih programih:

– Ekonomski tehnik – PTI: poklicno maturo sta opravljala 2 dijaka,
– Strojni tehnik – PTI: poklicno maturo sta opravljala 2 dijaka,
– Kemijski tehnik: poklicno maturo je opravljalo 11 dijakov.

Uspešni so bili vsi dijaki. Povprečno doseženo število točk vseh dijakov na poklicni maturi znaša 16,6 točk, v programu Kemijski tehnik 17,7 točk, kar je odličen rezultat.

Dva dijaka, Eva Jerebic in Filip Kóša, sta v programu Kemijski tehnik dosegla maksimalnih 23 točk in postala diamantna maturanta, Martina Hozjan, prav tako v programu Kemijski tehnik, pa je dosegla 22 točk in postala zlata maturantka.

Dijaki, ki kot 3. predmet na poklicni maturi opravljajo tuji jezik (angleščino, nemščino) in pri tem dosežejo določeno število točk, prejmejo tudi certifikat o znanju tujega jezika na ravni B1.

Tuji jezik je na spomladanskem roku letošnje poklicne mature opravljalo 10 dijakov, in sicer 8 iz angleščine in 2 iz nemščine. Certifikat je prejelo 9 dijakov, in sicer 7 iz angleščine in 2 iz nemščine.

Dijaki, ki so opravili zaključni izpit in poklicno maturo so prejeli še Europass prilogo k spričevalu, ki opisuje poklicno in strokovno izobrazbo in lajša priznavanje in vrednotenje posameznikove kvalifikacije doma in v tujini.

Splošno maturo je v spomladanskem roku 2018 opravljalo 16 dijakov, uspešnih je bilo 10 (62,5%). Dijaki, ki so opravili splošno maturo, so dosegli v povprečju 21,5 točk, kar je v primerjavi z državnim povprečjem (19,3) odličen rezultat. En dijak, Oskar Nemec, je dosegel 33 od 34 točk, kar pomeni, da je zlati maturant.

Vseh 10 gimnazijskih maturantov je prejelo tudi certifikat iz tujega jezika na ravni B2.

“Letošnji rezultati zaključnega izpita, poklicne mature in splošne mature so torej ekstremni; 4 dijaki (3 kemijski tehniki in en gimnazijec) so dosegli izjemen uspeh na poklicni oz. splošni maturi, tudi na zaključnem izpitu je ena dijakinja dosegla odličen uspeh. Dijaki, ki so obveznosti opravili imajo v primerjavi z državnimi povprečji nadpovprečne rezultate. Žal obveznosti ni opravilo 6 gimnazijcev, ki pa imajo že avgusta na jesenskem roku mature novo priložnost, da nadoknadijo zamujeno,” je zapisala Silvija Hajdinjak Prendl, ravnateljica DSŠ Lendava.