FOTO: Podelitev spričeval poklicne mature in zaključnega izpita

Včeraj, ob 18.00 uri,s e je v avli Dvojezične srednje šole v Lendavi odvijala podelitev spričeval poklicne mature in zaključnega izpita. Dvojezična srednja šola Lendava je sicer imela 21 dijakov, ki so pristopili k opravljanju poklicne mature. Matura je bila opravljena z 90 % uspešnostjo, kar pomeni, da je bilo uspešnih 19 dijakov. Zlata maturantka na programu ekonomski tehnik je bila Andrea Tot.

Response code is 404