FOTO: Podali so se na pohod po Murski šumi

Društvo žena Pince-Marof ter Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju sta tudi letošnje leto organizirala pohod po Murski šumi. Pohoda, s startom pri zadružnem domu Pince-Marof, se je udeležilo okrog 50 ljudi, članov omenjenih društev, članov Planinskega društva ter krajanov Pince-Marofa in Benice. Pohod je bil dolg 10 kilometrov, na pohodu pa so udeleženci spoznavali tamkajšnjo perjad ob strokovni razlagi Anje Cigan, dipl. ekol. naravov. iz Zavoda RS za varstvo narave.




Murska šuma je svojevrsten gozd, ki se razprostira ob slovensko-hrvaško-madžarski meji, južno od krajev Pince Marof in Benica, ob sotočju Ledave in Mure, na površini 361 ha. Predstavlja edinstveno naravno gozdnato krajino ob reki Muri, kjer na mnogih delih človek še ni posegel v naravo. Murska šuma je nižinski poplavni gozd, drevesne vrste, ki v njem rastejo, so predvsem listavci. V Murski šumi je veliko ptičjih vrst, zato je to območje ornitološko eno najpomembnejših v Sloveniji. Del Murske šume se je do danes ohranil kot pragozd. Obisk le-tega je posebno čaroben spomladi, ko so tla prekrita s cvetovi malega zvončka in drugih znanilk pomladi.

FOTO: László Ligeti