FOTO: Pod razglednim stolpom Vinarium nastopili Cvenski oktet in gledališka skupina KD Cven, s skečem “Pri zdravniku”

Cvenski oktet deluje znotraj Kulturnega društva Cven, že 17 let. Ustanovljen je bil predvsem z namenom ohranjanja moškega štiriglasnega petja na vasi. Gledališka skupina KD Cven obstaja že od leta 1963. Dolgoletni vodja skupine je Peter Žibrat, ki je tudi avtor večih skečev. Oboji so nastopili pod razglednim stolpom Vinarium v Dolgovaških goricah.
Kulturno društvo Cven ima svoj sedež  v Zadružnem domu na Cvenu kateri velja za prvi zgrajen Zadružni dom v državi. Postavili so ga v 55 dneh 18. aprila leta 1948. V društvu deluje 9 sekcij – MePZ Cven-Pristava, Tamburaška skupina in Recitacijsko-literarna sekcija, fotografsko-likovna sekcija Kulcultura, dve mladinski skupini – tamburaška in folklorna. Tokrat so se predstavili člani Gledališke skupine in Cvenskega okteta.

“V dvorani Zadružnega doma potekajo vaje in razne prireditve že vrsto let. Podatki v šolski kroniki nam razkrivajo, da je kulturno-prosvetno delo napredne mladine Cven prvič omenjeno v šolskem letu 1947/1948. Kulturno-prosvetno delo po vaseh so vodili takratni učitelji na naši šoli. Skozi vsa ta leta je bila kultura na Cvenu vedno prisotna, veliko članov je začelo delovati že v otroštvu in so člani še zdaj. Cvenski oktet deluje znotraj Kulturnega društva Cven, že 17 let. Ustanovljen je bil predvsem z namenom ohranjanja moškega štiriglasnega petja na vasi. Naši pevci pojejo za dušo in srce in temu primeren je njihov nivo petja,” je dejala predsednica, Mateja Topolinjak.

Umetniški vodja Cvenskega okteta je Tihomir Babič, po poklicu diplomiran organizator turizma, ki je svoje petje kalil na srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru in je pel v različnih priznanih zasedbah, še danes pa poje v Ljutomerskem oktetu. “Naši oktetovci so zelo spoštovani, saj je večina pevcev tisti pravih kulturnikov, ki pojejo res že vse življenje, od svojega otroštva in se trudijo ohranjati to tradicijo še naprej. Vsi naši pevci so dobitniki gallusovih značk, ki jih prejmejo posamezniki za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske vokalne glasbe. Radi nastopajo na prireditvah in se redno udeležujejo pevskih revij zborov in malih pevskih skupin. Še vedno pa je njihov cilj pomladiti zasedbo okteta,” je še povedala sogovornica.

Kulturno društvo Cven sestavlja okoli 100 članov, ki prihajajo iz različnih krajev, ne samo iz vasi Krajevne skupnosti Cven. Veliko jih je tudi takih, ki delujejo v večih skupinah. Pohvalijo se lahko tudi z dvema pesniškima zbirkama članice Olge Majcen “Moje srčne domislice” in “Moje druge srčne domislice.”

“Člani Kulturnega društva Cven so veseli ljudje, radi pojejo, plešejo in se ljubiteljsko udejstvujejo v kulturi. Skozi celo leto pripravljajo različne prireditve, koncerte in večere v dvorani Zadružnega doma. Veseli pa so povabila na razne prireditve v KS Cven, občini Ljutomer, radi pa zahajajo tudi po Sloveniji. Gledališka skupina KD Cven obstaja že od leta 1963. Dolgoletni vodja skupine je Peter Žibrat, ki je tudi avtor večih skečev. Tradicionalno vsako leto na Štefanovo priredijo Veseli večer, kjer ne manjka smeha, zabave in glasbe. Ko se skupina 10 gledališčnikov sreča na vaji, ne manjka dobre energije, polno smeha, zabave in smešnih izpovedi. Radi jih poslušamo in se smejemo z njimi. Najraje zaigrajo domače kratke skeče, s pridihom starih dobrih časov, ali kakšne aktualne teme. So dobitniki linhartovih značk, ki se podeljujejo posameznikom za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske gledališke in lutkovne dejavnosti,” je zaključila predsednica Mateja Topolinjak.

FOTO: Tomaž Galič